(Chinhphu.vn) - Theo Công ty Điện lực Sơn La (PC Sơn La), sau khi kết thúc dự án cung cấp điện lưới quốc gia cho đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La, đã có 204/204 xã với tỉ lệ số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia là 86,1%.

Công nhân PC Sơn La lắp đặt bảng điện cho bà con bản Huổi Ngà, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai. Ảnh: VGP/Gia Hân

Dự án cung cấp điện lưới quốc gia cho đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La được khởi công từ ngày 26/5/2012 và kết thúc vào tháng 8/2015 do Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC) làm chủ đầu tư, PC Sơn La thay mặt chủ đầu tư quản lý dự án.

Mục tiêu của dự án nhằm phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh chính trị tại khu vực, nâng cao trình độ dân trí, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La.

Dự án có quy mô xây dựng mới lưới điện trung, hạ áp trên địa bàn 106 xã (gồm 557 bản) thuộc 11 huyện, thành phố. Trong đó xây dựng 542 km đường dây 35 kV và 22 kV; 875 km đường 0,4 kV; 218 TBA 3 pha, tổng công suất 11.295,5 kVA; lắp đặt 30.157 chiếc công tơ một pha và lắp đặt cho mỗi hộ gia đình một bảng điện, một bóng đèn và dây đấu nối từ công tơ về hộ gia đình (chiều dài dây dẫn đấu nối sau công tơ cho mỗi hộ trung bình 40 m). Tổng mức đầu tư của Dự án 557,83 tỉ đồng.

Dự án hoàn thành nên đã có thêm 22.670 hộ dân với 204/204 xã đã có điện, tỉ lệ số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 86,1% (trước khi thực hiện Dự án tỉ lệ số hộ dân tỉnh Sơn La được sử dụng điện lưới quốc gia là 76,3%).

Tuy nhiên tỉnh Sơn La vẫn còn 532 bản và 37.920 hộ dân chưa có điện lưới quốc gia.

Để nhiều hộ dân được sớm sử dụng điện và tăng tỉ lệ số hộ dân được sử dụng điện theo thỏa thuận giữa UBND tỉnh Sơn La, EVN và EVN NPC đã kịp thời phê duyệt dự án cung cấp điện lưới Quốc gia cho các hộ dân chưa có điện tỉnh Sơn La năm 2015 với thời gian thực hiện từ nay đến hết năm 2016.

Dự án sẽ xây dựng mới 54,3 km đường dây 35 kV; 163 km đường dây 0,4 kV; 19 TBA 35/0,4 kV và lắp đặt hòm công tơ, dây sau công tơ, bảng điện, bóng điện đến từng hộ ở 62 bản thuộc 5 xã của huyện Mai Sơn và Sông Mã.

Tổng mức đầu tư của dự án là 153 tỉ đồng, trong đó 50% vốn EVN; 50% vốn EVNNPC, tỉnh Sơn La chịu trách nhiệm đền bù, giải phóng mặt bằng.

Để hoàn thiện được kế hoạch trên, PC Sơn La sẽ thực hiện nghiêm các quy định về quản lý vốn đầu tư và kiểm soát chặt chẽ công tác lập, thẩm định, phê duyệt các hạng mục, gói thầu xây lắp; lựa chọn nhà thầu đủ năng lực; tăng cường giám sát, đánh giá chất lượng thi công nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng của các công trình điện; kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm về công tác giám sát, đánh giá đầu tư, quản lý chất lượng xây dựng.

Nâng cao trách nhiệm cá nhân của những người tham gia điều hành và thực thi dự án; thường xuyên hướng dẫn các nhà thầu hoàn thiện hồ sơ thanh toán để làm thủ tục giải ngân theo kế hoạch giao.

 Gia Hân