Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản. Theo đó, tổ chức hộ gia đình và cá nhân sẽ được hỗ trợ lãi suất vốn vay đối với các khoản vay mua máy móc, thiết bị sản xuất trong nước (nội địa hóa từ 60%) với mức hỗ trợ 100% lãi suất trong hai năm đầu, từ năm thứ ba là 50% lãi suất.

Mức tiền vay tối đa bằng 100% giá trị hàng hóa khi mua các loại máy làm đất, gieo cấy, trồng, chăm sóc, thu hoạch lúa, ngô, cà phê, chè, mía...; máy móc thiết bị dùng cho sản xuất giống thủy sản, vật tư thiết bị xây dựng cải tạo các ao (hồ) nuôi thủy sản...

Quyết định cũng nêu rõ áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với máy móc, thiết bị sản xuất nông nghiệp trong nước chưa chế tạo được; đồng thời hỗ trợ 100% kinh phí cho các tổ chức, cá nhân mua giống để áp dụng thử nghiệm tiến bộ kỹ thuật lần đầu đối với các giống lúa, ngô có năng suất, chất lượng cao.