(Chinh phu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã gửi Thư chúc mừng nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính Nhà nước tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng cơ quan hành chính Nhà nước trong cả nước.

* Xem toàn văn nội dung Thư


Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cả hệ thống văn phòng các cơ quan hành chính tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đẩy mạnh thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thư chúc mừng nêu rõ, cách đây 74 năm, ngày 28/8/1945, ngay sau khi Chính phủ lâm thời được thành lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định lập Văn phòng Chủ tịch Chính phủ - tiền thân của Văn phòng Chính phủ. Ngày 28/8 trở thành Ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính Nhà nước (theo Quyết định số 828/QĐ-TTg ngày 22/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ).

Phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng cơ quan hành chính Nhà nước, những năm qua Văn phòng Chính phủ nói riêng, Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước nói chung đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp. Thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin truyền thông phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; đa dạng hóa hình thức, chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho các cơ quan báo chí và nhân dân về tình hình kinh tế xã hội, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Làm tốt việc bảo đảm hậu cần, kỹ thuật phục vụ hiệu quả các hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước. Những thành tích nêu trên có được là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương cùng với sự nỗ lực, sáng tạo, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại văn phòng các cơ quan hành chính trong cả nước.

Thay mặt Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các đồng chí lãnh đạo, sự đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, thành tích của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động văn phòng các cơ quan hành chính hôm nay.

Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với rất nhiều cơ hội, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới rất vẻ vang nhưng cũng rất nặng nề. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp; yêu cầu cơ quan hành chính nhà nước tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại Việt Nam.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đề nghị toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cả hệ thống văn phòng các cơ quan hành chính tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đẩy mạnh thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần to lớn hơn nữa vào sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước.

Thay mặt Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP gửi tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động văn phòng cơ quan hành chính nhà nước trong cả nước những tình cảm sâu sắc và lời chúc tốt đẹp nhất.