(Chinhphu.vn) – Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2009 gồm 3 phần chính và 11 phụ lục, thể hiện các quan điểm, đường lối, tính chất đặc thù trong nghệ thuật quân sự và chính sách quốc phòng của Việt Nam.

Sách trắng về Quốc phòng thể hiện quan điểm nhất quán phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng giữa Việt Nam và các nước, phấn đấu vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và thế giới - Ảnh: Chinhphu.vn

Chiều nay 8/11, Bộ Quốc phòng đã tổ chức họp báo công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2009, với sự tham dự của các Đại sứ, Trưởng các Cơ quan đại diện, Tùy viên Quân sự của các nước tại Hà Nội.

Với 3 phần chính và 11 phụ lục, Sách trắng cung cấp thông tin về cơ chế lãnh đạo, cơ cấu tổ chức, số lượng quân binh chủng và phương hướng xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng dân quân tự vệ.

Cuốn sách cũng cung cấp nhiều thông tin mới được công bố như ngân sách quốc phòng qua các năm, tổng quân số...

Người đọc cũng có thể tìm hiểu những chính sách cụ thể của Việt Nam trên một số lĩnh vực quan trọng như việc ngăn chặn phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, chống khủng bố, và tham gia các hoạt động gìn giữ hoà bình của LHQ.

Theo Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh, thay đổi lớn về quốc phòng trong 5 năm qua là thực hiện chế độ 1 người chỉ huy gắn với chế độ Chính ủy, Chính trị viên, Luật Sĩ quan sửa đổi năm 2008… thể hiện sự cởi mở, minh bạch về chính sách quốc phòng của Việt Nam.

Đặc biệt lần đầu tiên, chính sách hợp tác quốc phòng trên nhiều lĩnh vực cụ thể được nêu rõ trong các mục riêng, thể hiện chủ trương tham gia ngày càng tích cực vào các hoạt động hợp tác quốc phòng, an ninh khu vực và quốc tế của Việt Nam.

Đây là lần thứ 3 Việt Nam công bố Sách trắng về Quốc phòng. Lần thứ nhất Sách trắng về Quốc phòng được công bố vào năm 1998 với tên gọi "Việt Nam củng cố quốc phòng bảo vệ Tổ quốc"; lần thứ 2 vào năm 2004 với tên gọi "Quốc phòng Việt Nam những năm đầu của thế kỷ XXI".

Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam chủ trương duy trì và phát triển quốc phòng đủ mạnh, kiên trì chính sách quốc phòng mang tính chất hòa bình, tự vệ mà trọng tâm là xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2009 được xuất bản nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam ( 22/12/1944 - 22/12/2009) và 20 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2009) thể hiện mong muốn và quyết tâm của Việt Nam trong việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau, làm nền tảng phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng với tất cả các nước trong khu vực và trên thế giới..

Hải Minh