(Chinhphu.vn) - Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIV vừa ban hành một số Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính thuộc 12 tỉnh.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ xin giới thiệu đến bạn đọc những Nghị quyết này.

Mời bạn đọc xem toàn văn Nghị quyết số 827/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Giang tại đây.

Mời bạn đọc xem toàn văn Nghị quyết số 828/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Phú Thọ tại đây.

Mời bạn đọc xem toàn văn Nghị quyết số 829/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hà Nam tại đây.

Mời bạn đọc xem toàn văn Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hòa Bình tại đây.

Mời bạn đọc xem toàn văn Nghị quyết số 831/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Nghệ An tại đây.

Mời bạn đọc xem toàn văn Nghị quyết số 832/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Trị tại đây.

Mời bạn đọc xem toàn văn Nghị quyết số 833/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng tại đây.

Mời bạn đọc xem toàn văn Nghị quyết số 834/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế tại đây.

Mời bạn đọc xem toàn văn Nghị quyết số 835/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập phường Quảng Thành thuộc thị xã Gia Nghĩa và thành phố Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đăk Nông tại đây.

Mời bạn đọc xem toàn văn Nghị quyết số 836/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Long An tại đây.

Mời bạn đọc xem toàn văn Nghị quyết số 837/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ninh tại đây.

Mời bạn đọc xem toàn văn Nghị quyết số 838/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Tháp tại đây./.