(Chinhphu.vn) - Trong phát triển kinh tế Đảng bộ Đắk Nông cần phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh về vị trí địa lý, khí hậu, tài nguyên; quản lý, khai thác hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên, nhất là đất đai, khoáng sản. Đồng thời phải thực hiện tốt các chính sách an dân để giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc an ninh biên giới, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Báo Đăk Nông
Sáng 24/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc trọng thể với sự tham dự của 350 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 21.300 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Trần Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trình bày diễn văn khai mạc nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 là Đại hội của trí tuệ, khoa học, thể hiện khả năng tư duy, phương pháp tiếp cận, phân tích tình hình bối cảnh chung và đường lối của Đảng vào hoàn cảnh cụ thể, sinh động để xác định rõ hơn, sâu sắc hơn những khó khăn, thách thức, chọn lựa mô hình tăng trưởng kinh tế, những giải pháp xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh của cộng đồng các dân tộc trong giai đoạn mới.

5 năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông khóa X đã nêu cao tinh thần đoàn kết, cầu thị, quyết tâm lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện đạt các mục tiêu và nhiều chỉ tiêu chủ yếu của giai đoạn 2010-2015 do Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X đề ra.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế tuy chưa đạt chỉ tiêu, nhưng cũng ở mức khá cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; hạ tầng kỹ thuật được cải thiện đáng kể, nhất là giao thông, giáo dục, y tế. Nhiều dự án sản xuất kinh doanh lớn được triển khai, tạo ra động lực tăng trưởng kinh tế cao cho những năm tới.

Đời sống nhân dân được cải thiện nhanh; thu nhập bình quân đầu người tăng khá; bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều thay đổi, tiến bộ. Chất lượng các dịch vụ xã hội cơ bản và việc thực hiện các chính sách xã hội được cải thiện đáng kể. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường ngày càng vững chắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp đạt nhiều kết quả có ý nghĩa...

Đại diện tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Đắk Nông tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Báo Đăk Nông

Báo cáo chính trị cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém đó là: quy mô nền kinh tế nhỏ bé và cơ bản vẫn là nền kinh tế thuần nông dựa vào khai thác tự nhiên là chính, hiệu quả thấp; việc quản lý và khai thác sử dụng tài nguyên chưa chặt chẽ và kém hiệu quả, nhất là quản lý, sử dụng tài nguyên đất đai và rừng. Hạ tầng kỹ thuật thiết yếu vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của sản xuất và đời sống. Mặt bằng dân trí, nguồn nhân lực xã hội, nhất là nguồn nhân lực có chất lượng cao còn rất khó khăn. Áp lực dân di cư tự do đến chưa giảm. An ninh biên giới vẫn tiềm ẩn những nhân tố bất ổn. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị chưa theo kịp yêu cầu lãnh đạo, quản lý trong tình hình mới.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội, nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đại hội cần tập trung thảo luận và làm rõ những tồn tại, hạn chế để tìm ra nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra những giải pháp hợp lý, hiệu quả để sớm khắc phục.

Bộ Chính trị hoàn toàn tán thành những nội dung, vấn đề cơ bản trong dự thảo đã nêu về chủ đề của Đại hội, phương hướng, nhiệm vụ chung, nhóm giải pháp, 6 chương trình mục tiêu tập trung. Thời gian tới, Đảng bộ tỉnh phải đặt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt. Bởi vì, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là nhằm xây dựng hạt nhân lãnh đạo và trụ cột phát triển, đồng thời sẽ mở đường cho việc thực hiện tốt các nhiệm vụ khác của Đảng bộ.

Đảng bộ phải quyết tâm chăm lo đời sống, thực hiện tốt phát triển kinh tế, các chính sách an dân để giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc an ninh biên giới, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Trong phát triển kinh tế, cần phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh về vị trí địa lý, khí hậu, tài nguyên khoáng sản, đất đai, tính đa dạng và đặc sắc về văn hóa; quản lý, khai thác hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên, nhất là đất đai, khoáng sản.

Tại đại hội lần này, đại biểu cần nêu cao trách nhiệm với Đảng, với nhân dân, công tâm, khách quan lựa chọn bầu những đồng chí có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức, năng lực tư duy và khả năng tổ chức thực hiện, có uy tín trong đảng viên và quần chúng nhân dân vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI. Sự thành công của Đại hội là đòi hỏi chính đáng và cũng là khát vọng lớn lao của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà, là trách nhiệm của mỗi đại biểu. Do đó, toàn Đảng bộ cần nêu cao truyền thống đoàn kết, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, tập trung trí tuệ, hoàn thành tốt các nội dung, chương trình đại hội.
Nhật Nam