(Chinhphu.vn) - Công tác đối ngoại quốc phòng đã góp phần quan trọng giữ vững môi trường hòa bình, tranh thủ các điều kiện quốc tế thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao tiềm lực sức mạnh của quân đội.

Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại quốc phòng. Ảnh: VOV
Ngày 8/1, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại quốc phòng giai đoạn 2011-2013 và triển khai phương hướng đến năm 2015.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch và Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân dự Hội nghị.

3 năm qua, Bộ Quốc phòng đã triển khai xây dựng các nghị quyết, kế hoạch, chương trình, đề án, thỏa thuận và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hội nhập quốc tế về quốc phòng, nổi bật là xây dựng Nghị quyết của Quân ủy trung ương về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; Đề án Quân đội tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Đến nay, Bộ Quốc phòng đã mở được 34 cơ quan Tùy viên quốc phòng tại các nước; đã có 45 nước đặt cơ quan Tùy viên quốc phòng ở Việt Nam.

Công tác đối ngoại quốc phòng đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững môi trường hòa bình, tranh thủ các điều kiện quốc tế thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao tiềm lực sức mạnh của quân đội.

Chúc mừng những thành tựu trong công tác đối ngoại quốc phòng của Bộ Quốc phòng thời gian qua, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, công tác đối ngoại quốc phòng đã được triển khai chủ động, tích cực, có chiều sâu và đạt được những kết quả hết sức cụ thể.

Cùng với ngoại giao chính trị góp sức bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, chủ quyền lãnh thổ, đối ngoại quốc phòng đã góp phần quan trọng vào việc làm sâu sắc quan hệ của Việt Nam với các nước láng giềng, các nước ASEAN cũng như những nước lớn, đặc biệt nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thời gian tới, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh mong muốn Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác đối ngoại, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương hội nhập quốc tế toàn diện của Đảng, bảo vệ độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững môi trường quốc tế thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước.

Hai bên cần tăng cường trao đổi thông tin, kết nối trong nghiên cứu, dự báo chiến lược về tình hình khu vực và thế giới; phối hợp làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ của Việt Nam với các nước láng giềng, khu vực cũng như những đối tác quan trọng đối với an ninh và phát triển của Việt Nam.

Tại hội nghị, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã quán triệt mục tiêu và nhiệm vụ chính của công tác đối ngoại quốc phòng trong thời gian tới.

Trong 7 định hướng đối ngoại quốc phòng giai đoạn 2014-2015, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cho biết Việt Nam sẽ chú trọng phát triển quan hệ với các nước láng giềng, ASEAN, đối tác truyền thống và các đối tác có lợi ích liên quan trực tiếp đến lợi ích của Việt Nam; Sẵn sàng đón các đối tác đến Việt Nam với tinh thần trọng thị, hữu nghị và triển khai đề án Quân đội tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, thúc đẩy việc thành lập Trung tâm giữ gìn hòa bình.

Anh Kiên