(Chinhphu.vn) – Ban Tổ chức Lễ tang đồng chí Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh và gia đình xin chân thành cảm ơn:

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí tướng lĩnh, lão thành cách mạng; các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương; các tỉnh, thành phố; các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; các đoàn khách quốc tế; các cơ quan, tổ chức, báo, đài trong và ngoài quân đội; cấp ủy, chính quyền, đoàn thể thành phố Hà Nội và tỉnh Bình Định; cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhân dân phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, cùng họ hàng nội, ngoại, bạn bè thân hữu gần xa đã đến viếng, gửi thư, điện chia buồn, gửi vòng hoa viếng, dự lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh về nơi an nghỉ cuối cùng.