(Chinhphu.vn) - Năm 2014, một trọng tâm công việc của Quốc hội là triển khai thực hiện Hiến pháp; sửa đổi các luật liên quan, bảo đảm đưa Hiến pháp mới đi vào thực tiễn đời sống xã hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thông báo trong cuộc gặp mặt chiều 20/1 giữa lãnh đạo Quốc hội với các đồng chí cán bộ hưu trí đã từng công tác tại Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trân trọng cảm ơn, đánh giá cao những tình cảm, đóng góp, cống hiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách qua các nhiệm kỳ đối với hoạt động của Quốc hội trong suốt thời gian qua.

Thông báo với các đại biểu về công tác của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết: Kế thừa những thành tựu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội qua các thời kỳ, năm 2013, Quốc hội đã tiếp tục nỗ lực, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, hoàn thành khối lượng công việc lớn với nhiều dự án luật, nghị quyết được xem xét, thông qua.

Đặc biệt, Quốc hội đã xem xét, thông qua Hiến pháp (sửa đổi), tạo nền tảng chính trị, pháp lý quan trọng cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới toàn diện.

Hoạt động của Quốc hội đã góp phần vào những chuyển biến tích cực của đất nước. Quốc hội cũng đang góp sức tiếp tục giải quyết những khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế xã hội, tái cơ cấu nền kinh tế, đưa đất nước phát triển nhanh bền vững.

Trong quá trình hoạt động, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội luôn nhận được sự quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ đầy trách nhiệm và tâm huyết của các cán bộ Quốc hội lão thành, nhất là trong việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra năm 2014, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội mong muốn các cán bộ hưu trí bằng trí tuệ, tâm huyết của mình tiếp tục quan tâm theo dõi, có nhiều đóng góp hơn nữa để Quốc hội ngày càng thực hiện tốt hơn vai trò, vị trí của mình, xứng đáng với niềm tin cậy của cử tri và nhân dân cả nước.

PV