(Chinhphu.vn) - Ngày 5/8, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã dành trọn 1 ngày để tiếp tục lắng nghe, tiếp thu và tổng hợp ý kiến của đại diện 46 tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Từ Lương

Tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về chủ đề Đại hội, tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các tầng lớp nhân dân; các bài học, mục tiêu, phương hướng và 5 chương trình hành động trong nhiệm kỳ tới.

Đóng góp vào dự thảo báo cáo, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam Nguyễn Song Phi nhận định, 5 chương trình hoạt động mà dự thảo báo cáo đã nêu toát lên đầy đủ ý tưởng là định hướng chung cho hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong thời gian tới.

Cho rằng những vấn đề bức xúc của nhân dân đã được Mặt trận phản ánh qua các kỳ họp Quốc hội nhưng quá trình giải quyết bức xúc vẫn còn, ông Nguyễn Song Phi đề nghị cần làm rõ câu hỏi: Thời gian qua, chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân được thực hiện như thế nào?

“Mặt trận là đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Nhưng đại diện ở cấp độ nào thì trong Đại hội tới cần tìm được câu trả lời”, ông Phi đề nghị.

Về nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, ông Phi cho rằng cơ chế hoạt động và phối hợp giữa Mặt trận và các tổ chức thành viên phải được tiến hành một cách nhịp nhàng qua việc phản ánh định kỳ ý kiến, nguyện vọng của nhân dân đúng, đủ, thẳng thắn. Có như vậy mới kịp thời giải quyết những bức xúc của các tầng lớp nhân dân.

Phó chủ tịch Hội Nông dân Lều Vũ Điều cũng cho rằng, Mặt trận cần có đánh giá về những hạn chế trong nhiệm kỳ qua để kịp thời khắc phục. Nhất là vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhân dân, những ý kiến của nhân dân do Mặt trận nêu ra nhưng ít được giải quyết nên cũng làm giảm lòng tin của nhân dân. Vai trò này cần được cụ thể hóa qua hoạt động của Mặt trận và đoàn thể trong thời gian tới.

Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Lê Thúc Anh đề nghị, dự thảo báo cáo cần quan tâm đến việc khẳng định quyền con người, quyền tự do của công dân đã được Hiến định trong Hiến pháp 2013.

Quan trọng là phải đảm bảo được quyền con người và chống được oan sai. Điều này liên quan đến việc cải cách tư pháp và vai trò của các luật sư. Nhưng một thời gian dài, vai trò của Luật sư chưa được coi trọng, chưa phát huy dân chủ. Với vai trò lắng nghe ý kiến của nhân dân, Mặt trận phải tập hợp được ý kiến phản biện của các luật sư về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực tư pháp để từ đó có những kiến nghị kịp thời về cải cách tư pháp, góp phần bảo vệ quyền lợi của công dân.

Ông Lưu Duy Dần, Chủ tịch Hiệp hội làng nghề VN, nhận định đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở còn hạn chế về trình độ nên Mặt trận cơ sở chưa thực sự nói được tiếng nói của mình. Mặt trận cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ để được dân tin và các tổ chức thành viên cảm thấy xứng đáng đứng trong Mặt trận.

Từ thực tế của hơn 3.500 làng nghề, ông Dần cho rằng Mặt trận phải là chủ thể tổ chức thực hiện việc giám sát và phản biện xã hội từ những bức xúc trong các lĩnh vực môi trường, đất đai, tham nhũng. Mặt trận cần lắng nghe ý kiến của các vị lão thành, các hội đồng tư vấn để cùng suy ngẫm và thực hiện nhiệm vụ này.

Đặc biệt, ông Dần khẳng định Đại hội VIII phải thực sự là một diễn đàn để tiếng nói của các đoàn thể trở lên mạnh mẽ hơn. Nhất là đối với các thông tin trên mạng xã hội, Mặt trận nên có biện pháp để tập hợp những ý kiến này.

Đại hội lần thứ VIII của MTTQ Việt Nam phải thực sự là Đại hội của toàn dân, của các tổ chức thành viên. Ông Dần đề nghị, từ nay đến tháng 9, nên có những hành động cụ thể, đưa các ý kiến đề xuất của Mặt trận các địa phương và các tổ chức thành viên đóng góp cho Đại hội.

Hoan nghênh ý kiến này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng từ nay đến trước khi Đại hội diễn ra sẽ có hội thảo, diễn đàn để 46 tổ chức thành viên phát huy sáng kiến đồng hành cùng Mặt trận trong việc thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân trong vòng 5 năm tới. Như Hội Luật gia có thể tham gia giám sát bảo vệ quyền tự do của công dân, Hội Làng nghề tham gia giám sát trong lĩnh vực môi trường, đất đai…

Trong một ngày, đã có hàng chục ý kiến tâm huyết, thẳng thắn của các đại biểu  góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII. Trân trọng ghi nhận những ý kiến của các đại biểu, các tổ chức thành viên, ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định sẽ tiếp tục điều chỉnh văn kiện Đại hội theo hướng cô đọng hơn, trong đó cố gắng làm rõ những đóng góp của Mặt trận với Đảng, Nhà nước, nhân dân và các tổ chức thành viên; làm rõ cơ chế để Mặt trận đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân…

Từ Lương