(Chinhphu.vn) – Đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước, thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc đối với người phạm tội bị kết án phạt tù. Do vậy quá trình xét duyệt đặc xá phải bảo đảm dân chủ, khách quan, minh bạch ngay từ trại giam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh VGP/Lê Sơn

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá vừa  dành cho phóng viên Báo điện tử Chính phủ cuộc trao đổi về công tác đặc xá.

Xin Phó Thủ tướng cho biết mục đích, yêu cầu và ý nghĩa của đặc xá nói chung, đặc xá dịp 2/9 năm 2013 nói riêng?

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước đối với người bị kết án phạt tù, nhằm khuyến khích họ ăn năn hối cải, tích cực học tập, lao động cải tạo, phấn đấu, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội; đặc xá thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc đối với người phạm tội bị kết án phạt tù.

Đặc xá phải được tiến hành chặt chẽ đúng pháp luật, bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, điều kiện, không để sót lọt và tiêu cực xảy ra; bảo đảm yêu cầu đối nội, đối ngoại, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội. 

Đặc xá xuất phát từ bản chất tốt đẹp của Nhà nước ta và truyền thống nhân đạo, vị tha của người Việt Nam "đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại". Đặc xá có tác dụng khuyến khích phạm nhân học tập, rèn luyện, lao động, cải tạo tốt để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, sớm trở về đoàn tụ với gia đình và hoà nhập cộng đồng, ổn định chuộc sống.

Tại một số hội nghị gần đây, Phó Thủ tướng đã yêu cầu không được để xảy ra tiêu cực trong việc xét đặc xá. Xin Phó Thủ  tướng cho biết những giải pháp nào đã được thực hiện theo yêu cầu của Phó Thủ tướng?

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Để làm tốt công tác đặc xá, tôi đã chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá.

Theo đó, đã tổ chức niêm yết công khai và phổ biến rộng rãi về đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục đề nghị đặc xá để nhân dân, cán bộ, chiến sĩ và phạm nhân hiểu rõ và thực hiện đúng, đồng thời tham gia giám sát việc thực hiện. Quá trình xét duyệt hồ sơ, danh sách người được đề nghị đặc xá bảo đảm dân chủ, khách quan, minh bạch ngay từ trại giam.

Các Tổ thẩm định liên ngành trực tiếp kiểm tra, thẩm định, đối chiếu hồ sơ gốc của phạm nhân với hồ sơ đề nghị đặc xá; các Thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá trực tiếp đến trại giam kiểm tra và tiến hành thẩm định hồ sơ, danh sách người được đề nghị đặc xá; Viện kiểm sát nhân dân đã kiểm sát chặt chẽ việc lập hồ sơ đề nghị đặc xá, tuyệt đối không để sót lọt và tiêu cực xảy ra.

Hội đồng tư vấn đặc xá họp xét duyệt, thẩm định kỹ càng hồ sơ do Thường trực Hội đồng tư vấn và Tòa án nhân dân tối cao chuẩn bị và quyết định danh sách người được đề nghị đặc xá trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định. Quy trình chặt chẽ như vậy sẽ bảo đảm công tác xét duyệt đặc xá được công bằng, khách quan, hạn chế tiêu cực xảy ra.

Xin trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng!

Lê Sơn (thực hiện)