(Chinhphu.vn) - Bối cảnh hiện nay đòi hỏi chúng ta càng phải quyết liệt đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với thực hiện hiệu quả các đột phá chiến lược, nâng cao sức cạnh tranh, đẩy mạnh hội nhập quốc tế đi liền với xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đa dạng hóa thị trường, nguồn vốn đầu tư và đối tác, tránh phụ thuộc vào một thị trường, một đối tác; tạo nền tảng cho phát triển ổn định, bền vững.
* Toàn văn báo cáo giải trình và trả lời chất vấn của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
Theo sự phân công của Thủ tướng và thay mặt Chính phủ báo cáo trước Quốc hội chiều 12/6 về một số vấn đề lớn của đất nước hiện nay, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, tại kỳ họp này, các ĐBQH đã có nhiều ý kiến và gửi 149 phiếu chất vấn với 185 câu hỏi đến Thủ tướng và các thành viên Chính phủ. Chính phủ trân trọng và nghiêm túc tiếp thu những ý kiến trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của các vị đại biểu Quốc hội và các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân cả nước nêu trong Báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng như được phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Về tình hình kinh tế-xã hội 5 tháng đầu năm, Phó Thủ tướng cho biết, nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô ổn định. Giá tiêu dùng 5 tháng tăng 1,08%, thấp nhất trong 10 năm qua; dự kiến cả năm kiểm soát ở mức khoảng 5%. Xuất khẩu 5 tháng tăng 15,4%; xuất siêu 1,65 tỷ USD. Thu ngân sách Nhà nước đạt 45,8% dự toán, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2013. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao hơn cùng kỳ, đạt 4,6 tỷ USD. Các ngành kinh tế tiếp tục phục hồi tích cực: Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 5 tháng tăng 5,6% (cùng kỳ 4,9%); sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát triển ổn định; tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 11% (nếu loại trừ yếu tố giá còn tăng 6%, cùng kỳ 2013 tăng 4,8%).

Bên cạnh đó, các chính sách an sinh xã hội, ưu đãi người có công, trợ giúp xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp được quan tâm thực hiện. Trong 5 tháng đã tạo được gần 620.000 việc làm mới, tăng 3% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu được hơn 45.000 lao động, tăng gần 40%. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao, bảo vệ tài nguyên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tiếp tục được chú trọng. Nhiều giải pháp phòng chống dịch bệnh đã được thực hiện; đã khống chế được dịch sởi, sốt xuất huyết, bệnh chân tay miệng.

Trật tự, an toàn xã hội cơ bản được bảo đảm; an toàn giao thông tiếp tục có chuyển biến tích cực. Quốc phòng an ninh được tăng cường; các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; đặc biệt đã tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp hòa bình kiên quyết đấu tranh yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan thăm dò dầu khí Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển của Việt Nam.

Thời gian tới, kinh tế-xã hội nước ta dự báo có thể bị ảnh hưởng trên một số lĩnh vực với mức độ khác nhau tùy thuộc vào diễn biến tình hình quan hệ Việt Nam-Trung Quốc và các đối sách, nỗ lực của chúng ta.

Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, yếu kém; tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, tăng cường phối hợp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; theo dõi sát diễn biến tình hình, chủ động các phương án ứng phó, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2014 mà Quốc hội đã đề ra.

Về tình hình Biển Đông và biện pháp ứng phó, Phó Thủ tướng cho biết, từ đầu tháng 5/2014, Trung Quốc ngang ngược hạ đặt trái phép giàn khoan và triển khai lực lượng hộ tống bảo vệ, có cả máy bay, tàu chiến xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Trước diễn biến phức tạp trên Biển Đông, quán triệt tinh thần Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) và sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên, liên tục và kịp thời của Bộ Chính trị, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đoàn kết một lòng, kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển bền vững đất nước.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt và đồng bộ nhiều giải pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế để đấu tranh yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan và tàu hộ tống bảo vệ ra khỏi vùng biển Việt Nam.

Chúng ta đã tiến hành giao thiệp bằng nhiều hình thức với Trung Quốc, kiên quyết yêu cầu Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam. Các lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển và ngư dân ta đã dũng cảm kiên cường bám biển, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Các cơ quan thông tin truyền thông trong nước và nhiều hãng truyền thông quốc tế lớn đã thông tin kịp thời, trung thực về những hành động phi pháp của Trung Quốc. Nhiều chính phủ, tổ chức, diễn đàn, cá nhân, học giả nước ngoài đã lên tiếng ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa và những biện pháp đấu tranh của Việt Nam; bày tỏ sự quan ngại sâu sắc và phê phán mạnh mẽ các hành vi sai trái, vi phạm luật pháp quốc tế của Trung Quốc.

Trước tình hình trên, Chính phủ đang chỉ đạo các bộ, cơ quan chức năng dự báo các khả năng có thể xảy ra, chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó cả trước mắt và lâu dài; theo dõi sát diễn biến tình hình để áp dụng giải pháp phù hợp trong một số lĩnh vực có quan hệ lớn với Trung Quốc như xuất nhập khẩu, đầu tư trực tiếp, các dự án tổng thầu EPC gắn với vốn vay ưu đãi, du lịch...

Tập trung nguồn lực đầu tư phương tiện, trang thiết bị và có chế độ, chính sách phù hợp đối với các lực lượng thực thi pháp luật trên biển; nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia. Đồng thời, bảo đảm an ninh, an toàn, hỗ trợ kịp thời cho ngư dân và các hoạt động kinh tế trên biển. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng thực thi pháp luật và ngư dân trên biển trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và bảo đảm quốc phòng, an ninh.


Về quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch với Trung Quốc, đây là quan hệ bình đẳng, cùng có lợi, trong kinh tế thị trường. Việt Nam chủ trương nhất quán tăng cường hợp tác hiệu quả với Trung Quốc trong các lĩnh vực này, cả song phương và đa phương, nhất là trong khuôn khổ ASEAN và WTO vì lợi ích của mỗi nước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh bối cảnh hiện nay đòi hỏi chúng ta càng phải quyết liệt đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với thực hiện hiệu quả các đột phá chiến lược, nâng cao sức cạnh tranh, đẩy mạnh hội nhập quốc tế đi liền với xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, mở rộng và tìm kiếm thị trường mới, đa dạng hóa thị trường, nguồn vốn đầu tư và đối tác, tránh phụ thuộc vào một thị trường, một đối tác; tạo nền tảng cho phát triển ổn định, bền vững.

Lê Sơn