(Chinhphu.vn) - Nhiệm vụ đặt ra đối với toàn toàn quân là tăng cường đoàn kết thực hiện tốt 3 nhiệm vụ: Bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đất nước; bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ thành quả cách mạng; giữ vững môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước.
Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

Ngày 21/7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2014.

Theo báo cáo tại Hội nghị, 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, toàn quân đã thực hiện tốt việc nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn cả nước; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới, lãnh thổ, lực lượng chủ đạo trong phòng, tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, khắc phục hậu quả sau chiến tranh và tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội ngày càng được nâng lên...

Về nhiệm vụ những tháng cuối năm, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tập trung làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đoàn kết thống nhất cao, thực hiện tốt các nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác (quân sự, quốc phòng, công tác Đảng; công tác hậu cần, quân y, tài chính, kinh tế; công tác kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, khoa học quân sự, đối ngoại quốc phòng...).

Kết luận hội nghị, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nêu rõ toàn toàn quân tăng cường đoàn kết thống nhất, thực hiện tốt 3 nhiệm vụ chiến lược: Bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước; bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ thành quả cách mạng; giữ vững môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước.

Bộ trưởng yêu cầu cấp ủy trong toàn quân tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 Khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; hết sức coi trọng công tác nắm tình hình, dự báo chiến lược, đánh giá chính xác để tham mưu cho Đảng và Nhà nước; chủ động ngăn chặn và xử lý kịp thời, kiên quyết, khôn khéo các tình huống phức tạp; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại quốc phòng cả song phương và đa phương, đồng thời thực hiện tốt các thỏa thuận đã ký với các nước, các tổ chức quốc tế và khu vực...

Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân lãnh đạo thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đưa công tác huấn luyện đi vào nền nếp, đạt chất lượng cao; không ngừng học tập, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, siết chặt kỷ cương, kỷ luật...
 
Bộ trưởng lưu ý, cấp ủy các cấp trong toàn quân cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của quân đội.

Bên cạnh đó, toàn quân tiếp tục làm tốt công tác dân vận; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giúp đỡ nhân dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, biên giới, hải đảo. Quân đội phải là lực lượng nòng cốt trong phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn, coi đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình.

(theo Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng)