(Chinhphu.vn) - Chiều nay (8/4), Quốc hội đã bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm 2 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng, trưởng ngành.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa hai Phó Thủ tướng, một số Bộ trưởng và thành viên Chính phủ vừa miễn nhiệm; đồng thời cảm ơn những đóng góp của các ông, bà trong nhiệm kỳ vừa qua.

Cụ thể, kết quả kiểm phiếu do ông Huỳnh Văn Tí, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố như sau:

1. Ông Trần Đại Quang – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Công an thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an với tỉ lệ 475/479 phiếu tán thành (chiếm 96,15% tổng số ĐBQH).

2. Ông Hoàng Trung Hải – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ thôi giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ với tỉ lệ 469/476 phiếu tán thành (chiếm 91,91% tổng số ĐBQH). 

3. Ông Vũ Văn Ninh – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ thôi giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ với 451/473 phiếu tán thành (chiếm 91,30% tổng số ĐBQH).

4. Ông Đinh La Thăng – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Bộ trưởng Bộ GTVT thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ GTVT với 462/479 phiếu tán thành (chiếm 93,52% tổng số ĐBQH).

5. Ông Nguyễn Văn Bình – Ủy viên Bộ Chính trị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thôi giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với 433/477 phiếu tán thành (chiếm 87,65% tổng số ĐBQH).

6. Ông Phùng Quang Thanh – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng với 464/479 phiếu tán thành (chiếm 93,93% tổng số ĐBQH).

7. Ông Nguyễn Văn Nên – Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng, Bộ trưởng-Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thôi giữ chức Bộ trưởng-Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ với 466/477 phiếu tán thành (chiếm 91,35% tổng số ĐBQH).

8. Ông Nguyễn Thái Bình - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ với 463/478 phiếu tán thành (chiếm 93,27 % tổng số ĐBQH). 

9. Ông Hà Hùng Cường – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp với 451/475 phiếu tán thành (chiếm 91,30 % tổng số ĐBQH).

10. Ông Bùi Quang Vinh – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư với 403/479 phiếu tán thành (chiếm 81,58% tổng số ĐBQH).

11. Ông Vũ Huy Hoàng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Công Thương với 455/477 phiếu tán thành (chiếm 92,11% tổng số ĐBQH).

12. Ông Trịnh Đình Dũng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng với 457/477 phiếu tán thành (chiếm 92,54% tổng số ĐBQH).

13. Ông Nguyễn Minh Quang – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường với 465/478 phiếu tán thành (chiếm 94,13% tổng số ĐBQH).

14. Ông Nguyễn Bắc Son – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông với 461/477 phiếu tán thành (chiếm 93,32% tổng số ĐBQH).

15. Bà Phạm Thị Hải Chuyền – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội với 459/478 phiếu tán thành (chiếm 92,91% tổng số ĐBQH).

16. Ông Hoàng Tuấn Anh – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch với 468/478 phiếu tán thành (chiếm 94,74 % tổng số ĐBQH). 

17. Ông Nguyễn Quân – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ với 461/479 phiếu tán thành (chiếm 93,31% tổng số ĐBQH).

18. Ông Phạm Vũ Luận – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo với 454/477 phiếu tán thành (chiếm 91,90% tổng số ĐBQH).

19. Ông Giàng Seo Phử - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng-Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thôi giữ chức Bộ trưởng-Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc với 473/477 phiếu tán thành (chiếm 95,75% tổng số ĐBQH).

20. Ông Huỳnh Phong Tranh – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ thôi giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ với 456/477 phiếu tán thành (chiếm 92,51% tổng số ĐBQH).

Ngay sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm các chức vụ trên.

Điều 3 Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm các Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ quy định các ông, bà trên vẫn thực hiện nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm nhân sự thay thế.

Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tặng những bó hoa tươi thắm cho hai Phó thủ tướng cùng các Bộ trưởng, thành viên Chính phủ vừa miễn nhiệm; đồng thời cảm ơn những đóng góp của các ông, bà trong nhiệm kỳ vừa qua.

Từ khóa: Quốc hội , Chính phủ , miễn nhiệm , thành viên Chính phủ , Phó Thủ tướng , Bộ trưởng , trưởng ngành