(Chinhphu.vn) - Sáng 28/9, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt công bố các Quyết định của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, phân công và bổ nhiệm cán bộ của Bộ.
Theo Quyết định số 1966-QĐNS/TW về điều động, phân công Ủy viên Trung ương Đảng, đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, nay thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2010-2015 để tham gia Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ, giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo Quyết định số 1579/QĐ-TTg, Thủ tướng đã bổ nhiệm đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đồng chí Chu Ngọc Anh từng giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trong những năm 2010-2013 trước khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Theo TTXVN, trao quyết định và chúc mừng đồng chí Chu Ngọc Anh, đồng chí Trần Lưu Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương mong muốn và tin tưởng đồng chí Chu Ngọc Anh sẽ có nhiều đóng góp, đoàn kết, nhất trí cùng với tập thể lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.

Hương Thủy