(Chinhphu.vn) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành các Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Khánh Hòa, Thái Bình, Lào Cai, Cao Bằng.
Ảnh minh họa

Cụ thể, tại Nghị quyết số 894/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Khánh Hòa, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Diên Khánh như sau: Thành lập xã Bình Lộc trên cơ sở nhập toàn bộ 4,56 km2 diện tích tự nhiên, 3.883 người của xã Diên Bình và toàn bộ 8,55 km2 diện tích tự nhiên, 3.235 người của xã Diên Lộc. Sau  khi thành lập, xã Bình Lộc có 13,11 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 7.118 người. Sau khi sắp xếp, huyện Diên Khánh có 18 đơn vị hành chính cấp xã, gầm 17 xã và 1 thị trấn.

Nghị quyết số 892/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thái Bình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc các huyện Tiền Hải, Đông Hưng, Thái Thụy, Kiến Xương, Quỳnh Phụ.

Tại Nghị quyết số 896/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Lào Cai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính của huyện Bảo Thắng, Bát Xát và thành phố Lào Cai; đồng thời, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc các huyện thị này. Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc các huyện Bảo Yên, Văn Bàn, Si Ma Cai, Bắc Hà.

Nghị quyết số 897/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và đổi tên đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Cao Bằng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị thành lập huyện Quảng Hòa trên cơ sở nhập toàn bộ 251,67 km2 diện tích tự nhiên, 23.625 người của huyện Phục Hòa; toàn bộ 385,73 km2 diện tích tự nhiên, 40.898 người của huyện Quảng Uyên và toàn bộ 31.55 km2 diện tích tự nhiên, 2.097 người của xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh. Sau khi thành lập, huyện Quảng Hòa có 668,95 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 66.620 người.

Nhập toàn bộ 219,63 km2 diện tích tự nhiên, 20.257 người của huyện Trà Lĩnh sau khi điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính vào huyện Trùng Khánh. Sau khi nhập, huyện Trùng Khánh có 688,01 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 70.424 người.

Bên cạnh đó, đổi tên thị trấn Hùng Quốc, huyện Trung Khánh thành thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh. Thị trấn Trà Lĩnh có 14,9 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 5.356 người.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết nghị thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng; giải thể Tòa án nhân dân huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng để nhập vào Tòa án nhân dân huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng có trách nhiệm thừa kế nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng theo quy định của pháp luật.

Tuệ Văn