(Chinhphu.vn) - Số lượng Thứ trưởng, Phó Tổng cục trưởng, Phó Cục trưởng, Phó Vụ trưởng như thế nào sẽ được quy định khá cụ thể ngay trong dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi).

Hình ảnh phiên họp.
Ngày 9/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã thảo luận về dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) sau khi nghe giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8 về dự án Luật này do ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật trình bày.

Ông Phan Trung Lý cho biết, đa số ý kiến đều cho rằng cần quy định cứng số lượng cấp phó ở từng cấp để khắc phục tình trạng có quá nhiều cấp phó như hiện nay ở các bộ, ngành.

Nhưng cũng có ý kiến đề nghị không quy định cứng trong Luật về nội dung này.

Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến các đại biểu, UBTVQH dự kiến đề nghị Quốc hội cho xác định rõ số lượng tối đa Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang bộ là 5; số lượng cấp phó của tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ tối đa là 3; số lượng cấp phó của vụ, văn phòng, thanh tra và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ là 2.

Cho ý kiến về đề xuất này, Chủ tịch Hội đồng dân tộc Ksor Phước cho rằng: “Có những bộ đa ngành mà thống nhất chỉ có 5 thứ trưởng thì hơi căng, đề nghị cân nhắc thêm, nếu vượt quá 5 thì cơ chế như thế nào? Nên quy định nếu vượt, phải báo cáo Thường vụ Quốc hội cho ý kiến để linh hoạt hơn”.

Ông Ksor Phước cũng không yên tâm khi dự án quy định cấp phó của tổng cục là 3 bởi nhiều tổng cục có lượng công việc rất lớn. Ví dụ Tổng cục Biển và Hải đảo quản lý 1 triệu km­­­2 mà chỉ có vài cấp phó thì "rất căng". “Việc này cần cân nhắc thêm để quy định số lượng cấp phó cho phù hợp”, ông Phước đề nghị.

Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội Trương Thị Mai cũng nêu trường hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý lĩnh vực lớn mà cho khung (số lượng cấp Thứ trưởng) quá hẹp thế này, thì không biết có đủ cấp phó để điều hành công việc không? Đồng thời bày tỏ, nếu dự án Luật mà quy định nhiều cấp phó quá thì Quốc hội cũng không đồng ý.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: “Về cấp phó, lần này phải quy định vào luật. Muốn làm việc có chất lượng, phải quy định. Nếu không quy định, Quốc hội không thông qua đâu”.

Chủ tịch Quốc hội nói tiếp: “Quy định ở cấp bộ, cơ quan ngang bộ không quá 5 phó (thứ trưởng) là được rồi. Nhưng phải trừ ra Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; hai bộ này Thứ trưởng không quá 6. Cấp Tổng cục không quá 4, cấp Cục không quá 3, còn cấp Vụ không quá 2”.

Theo Chủ tịch Quốc hội: “Không quá 5 thứ trưởng thì có bộ, cơ quan ngang bộ chỉ là 4 phó. Chính phủ sẽ quy định cụ thể việc này”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cũng đồng tình với quy định cấp phó ở cơ quan bộ, ngang bộ không quá 5, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng không quá 6, Tổng cục không quá 4, cấp Cục không quá 3. Tuy nhiên, ông Uông Chu Lưu cũng đề nghị số lượng cấp phó ở cấp Vụ và Cục bằng nhau, tức là không quá 3.

Về quy định “hàm”, Chủ tịch Quốc hội đề nghị chỉ có Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội mới có quy định về cấp hàm vụ trưởng, vụ phó. Còn ở địa phương, không thể để hàm phó Trưởng phòng, phó Giám đốc Sở được.

Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội cho rằng Luật Tổ chức Chính quyền địa phương cũng nên quy định số lượng cấp phó ở cấp tỉnh không quá bao nhiêu, sở không quá bao nhiêu, có phó ở cấp phòng không…

Thành Chung