(Chinhphu.vn) – Ngày 11/12, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhiệm kỳ 2011-2015.

Đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Các đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng chủ trì hội nghị.

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban của Đảng, Đảng đoàn, Ban cán sự đảng ở Trung ương; Thường trực các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra các tỉnh, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nêu rõ kiểm tra, giám sát là một trong những nội dung rất quan trọng trong quá trình lãnh đạo của Đảng, là chức năng lãnh đạo, nhiệm vụ thường xuyên của Đảng, trước hết là nhiệm vụ của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, do cấp ủy trực tiếp tiến hành.

Đồng chí  Lê Hồng Anh nhấn mạnh nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Bốn nguy cơ mà Đảng đã chỉ ra vẫn còn tồn tại, có mặt biểu hiện ngày càng nghiêm trọng, diễn biến phức tạp hơn.

Tình hình trên đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, trước hết là cán bộ chủ chốt, đặc biệt là người đứng đầu phải có nhận thức đúng, đầy đủ, hết sức quan tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, có chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, sự đoàn kết thống nhất và bảo đảm thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp cần nêu cao vai trò, trách nhiệm, thực hiện toàn diện, đồng đều ở các cấp nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn, đối tượng có nhiều dư luận bức xúc, dễ phát sinh khuyết điểm, vi phạm; giải quyết kịp thời, chính xác, thận trọng theo thẩm quyền, đúng thời hạn các đơn, thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng, không để tồn đọng, kéo dài.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá toàn diện kết quả, ưu điểm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XI.

Các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân. Từ thực tiễn công tác tại địa phương, đơn vị, nhiều đại biểu đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm, đề xuất các biện pháp để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng.

Kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Văn Dụ nêu bật những kết quả nổi bật trong công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2011-2015: Cấp ủy các cấp từ Trung ương đến cơ sở có sự chuyển biến tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tập trung thực hiện khá toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng...

​Đồng chí Ngô Văn Dụ nhấn mạnh bước sang giai đoạn 2011-2020, tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, đất nước đứng trước nhiều vấn đề, có cả thuận lợi, thời cơ đan xen với những khó khăn, thách thức.

Vì vậy công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có vai trò rất quan trọng, nhiệm vụ rất nặng nề.

Tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy cần coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; triển khai kịp thời, đồng bộ, có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X).

Trong tình hình hiện nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp cần tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao. Tập trung kiểm tra, giám sát và xử lý đảng viên và tổ chức đảng vi phạm kỷ luật đảng về các lĩnh vực: Tư tưởng chính trị, công tác tổ chức cán bộ, trách nhiệm người đứng đầu các tổ chức đảng, nhà nước, đoàn thể chính trị-xã hội, quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, quản lý, sử dụng ngân sách, vốn, xây dựng cơ bản, lĩnh vực ngân hàng, các hoạt động tư pháp...

Kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý tổ chức, cá nhân có biểu hiện về chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy tội, chạy bằng cấp. Các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường giám sát, phát hiện và ngăn ngừa kịp thời cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống.

Ủy ban Kiểm tra các cấp phối hợp xem xét các vấn đề nổi cộm liên quan đến các vụ án lớn, tham nhũng, tiêu cực, trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo; những đơn thư tố cáo, khiếu nạo kéo dài gây bức xúc trong dư luận.

Cấp ủy, tổ chức Đảng xây dựng và tổ chức thực nghiêm túc các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát. Các chương trình kiểm tra, giám sát cần thiết thực, vừa bảo đảm tính toàn diện đồng thời tập trung vào một số vấn đề then chốt, đặc biệt những vấn đề xã hội quan tâm, những vấn đề bức xúc của xã hội tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ủy ban Kiểm tra các cấp phải chủ động kiểm tra dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên.

(theo TTXVN)