(Chinhphu.vn) - Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị các đại biểu xác định những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để đưa An Giang phát triển nhanh, bền vững trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: angiang.gov.vn
Đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực, thành tích Đảng bộ và nhân dân An Giang đạt được trong nhiệm kỳ qua như kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, năm sau cao hơn năm trước; quy mô kinh tế đứng thứ 5/13 tỉnh vùng ĐBSCL. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch bệnh chuyển biến tích cực. Diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng khang trang hơn...

Tuy nhiên, theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, An Giang cần thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế cần tập trung khắc phục như còn 7/15 chỉ tiêu, trong đó có chỉ tiêu quan trọng như tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP, GRDP bình quân đầu người, tổng vốn đầu tư toàn xã hội… chưa đạt theo Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh. Việc đổi mới mô hình tăng trưởng còn chậm, chưa rõ nét. Việc thực hiện các khâu đột phá chưa mang lại hiệu quả mong muốn...

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích rõ những khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân để xác định những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp khắc phục khả thi, phù hợp với điều kiện của tỉnh, quyết tâm đưa An Giang phát triển nhanh, bền vững trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Trên cơ sở phân tích những cơ hội, thách thức, đánh giá đúng điều kiện cụ thể của địa phương trong tổng thể định hướng phát triển của vùng ĐBSCL, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị tỉnh cần khai thác mạnh mẽ lợi thế so sánh của tỉnh, xác định rõ ngành, lĩnh vực trọng tâm để tăng cường hợp tác, liên kết phát triển với các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL, với TPHCM và các địa phương khác trong cả nước. Triển khai Đề án liên kết phát triển bền vững tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên trên cơ sở phát huy thế mạnh đặc thù của mỗi địa phương để cùng phát triển. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ chế, chính sách, huy động các nguồn lực thực hiện hiệu quả, tránh dàn trải.

Tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tập trung phát triển nông nghiệp, thủy sản ứng dụng công nghệ cao, hữu cơ, an toàn sinh học và an toàn thực phẩm, có chất lượng và hiệu quả cao, phục vụ cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Tỉnh khuyến khích phát triển các loại hình trang trại, kinh tế hợp tác, tổ hợp nông nghiệp-công nghiệp-dịch vụ công nghệ cao, hình thành các vùng chuyên canh quy mô lớn, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên các nhóm nông sản chủ lực của tỉnh, như lúa, cá, cây ăn quả, chăn nuôi.

An Giang quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp, các địa phương xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh, tập trung sản xuất các sản phẩm chủ lực của tỉnh về nông nghiệp, đẩy mạnh thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); chủ động tham gia chuỗi liên kết quốc tế, khu vực, trong nước để mở rộng thị trường.

Là một trong những tỉnh trọng điểm về quốc phòng-an ninh của khu vực Tây Nam Bộ, An Giang cần tăng cường lãnh đạo củng cố quốc phòng, an ninh, kết hợp chặt chẽ với phát triển kinh tế-xã hội; tăng cường công tác đối ngoại, thực hiện tốt chương trình hợp tác với các tỉnh biên giới Campuchia.

Đồng thời, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả. Phải đặc biệt coi trọng để công tác xây dựng Đảng thực sự là then chốt và được thực hiện đồng bộ, có hiệu quả trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo.

Đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý, sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang cần làm tốt việc phân công công tác đối với cấp ủy viên theo đề án nhân sự, bảo đảm phù hợp với năng lực, sở trường của từng cán bộ. Chủ động xây dựng quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa. Có kế hoạch phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ đảng viên và nhân dân, kịp thời triển khai, tổ chức thực hiện, sớm đưa Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh An Giang vào cuộc sống.

Theo TTXVN