(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Thị Tám năm nay 53 tuổi, đóng BHXH tại BHXH TP. HCM, năm 2006 chốt sổ BHXH bảo lưu thời gian đóng BHXH là 21 năm 11 tháng. Nếu bà Tám giám định sức khỏe bị suy giảm 61% để nghỉ hưu trước tuổi thì lương hưu hàng tháng là bao nhiêu? Nếu bà đủ 55 tuổi thì lương hưu  hàng tháng là bao nhiêu?

Mức lương của bà Tám từ tháng 10/1983 đến tháng 3/1993 là 296,5đồng. Hệ số lương từ tháng 4/1993 đến tháng 12/1996 là 2,41; từ tháng 1/1997 đến tháng 6/1997 là 2,41; từ tháng 7/1997 đến tháng 12/1999 là 2,92; từ tháng 1/2000 đến tháng 12/2000 là 2,92; từ tháng 1/2001 đến tháng 12/2002 là 2,92; từ tháng 1/2003 đến tháng 9/2004 là 2,92; từ tháng 10/2004 đến tháng 1/2005 là 3,80; từ tháng 2/2005 đến tháng 8/2005 là 3,80.

Về vấn đề này, BHXH TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Do không rõ trường hợp này có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc độc hại hay không nên căn cứ Luật BHXH, quá trình đóng BHXH và thông tin cung cấp thì lương hưu được tính như sau: Giả định người lao động không làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nghỉ hưu trong năm 2017 và suy giảm sức khỏe 61% thì đủ điều kiện hưởng hưu.

Lương hưu = Mức bình quân tiền lương đóng BHXH của 5 năm cuối x tỷ lệ % lương hưu

Mức bình quân tiền lương: (3,80 x 1.210.000) = 4.598.000 đồng (trong đó 1.210.000 là lương cơ sở tại thời điểm tháng 2/2017).

Tỷ lệ % lương hưu tương ứng với 21 năm 11 tháng đóng BHXH là 66%. Tuy nhiên, do nghỉ hưu trước tuổi quy định 2 năm nên bị trừ 4%.  Lương hưu = 4.598.000 x 62% = 2.850.760 đồng/tháng.

Giả định người lao động có từ đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nghỉ hưu trong năm 2017 thì đủ điều kiện hưởng hưu. Lương hưu = 4.598.000 x 66% = 3.034.680 đồng/tháng.

Trường hợp bà Tám nghỉ hưu ở tuổi 55 tức là vào năm 2019 thì không thể tính được lương hưu hàng tháng do không biết lương cơ sở vào năm 2019. Tuy nhiên, tỷ lệ lương hưu là 66% (không bị trừ do nghỉ hưu đúng tuổi, kết quả này chỉ đúng tại thời điểm trả lời và có giá trị tham khảo).

Chinhphu.vn

 

 

Từ khóa: nghỉ hưu , trước tuổi , giám định , sức khỏe , lương hưu