(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Minh (Hà Nội) sinh năm 1969, làm việc tại trường giáo dưỡng thuộc Bộ Công an từ tháng 1/1996 đến hết tháng 12/2000, không đóng BHXH. Sau đó, ông chuyển sang làm việc tại một đơn vị hành chính Nhà nước, đóng BHXH từ tháng 1/2001 đến nay.

Ông Minh hỏi, nay ông muốn đóng BHXH tự nguyện từ tháng 1/1996 đến tháng 12/2000 có được không? Nếu được thì ông có thể đóng BHXH tại đâu?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 140 Luật BHXH số 71/2006/QH11, chính sách BHXH tự nguyện được thực hiện từ ngày 1/1/2008.

Căn cứ Khoản 1, Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện, người tham gia BHXH tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng: Đóng hằng tháng, đóng 3 tháng một lần, đóng 6 tháng một lần, đóng 12 tháng một lần, đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần, đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Do đó, không có căn cứ để ông Minh đóng BHXH tự nguyện thời gian từ tháng 1/1996 đến tháng 12/2000.

Chinhphu.vn

Từ khóa: BHXH , BHXH tự nguyện , hưởng lương hưu