(Chinhphu.vn) - Bà Hoàng Thị Thuận (htthuan0411@...) là cán bộ không chuyên trách của xã, hiện đang mang thai tháng thứ 5. Bà Thuận hỏi, khi sinh con bà có được hưởng chế độ thai sản không? Cán bộ bán chuyên trách cấp xã có được hưởng chế độ BHXH và BHYT không?

Về vấn đề này, bà Trần Thị Thúy Nga, Vụ trưởng Vụ BHXH (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) trả lời như sau:

Luật BHXH được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2007 quy định 2 loại hình BHXH là BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện. Loại hình BHXH bắt buộc áp dụng 5 chế độ gồm: Ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất. Loại hình BHXH tự nguyện áp dụng 2 chế độ gồm: Hưu trí và tử tuất.

Theo quy định của Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành, cán bộ không chuyên trách cấp xã thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp bà Hoàng Thị Thuận là cán bộ không chuyên trách cấp xã nên không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Như vậy, khi bà Thuận nghỉ sinh con không được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về BHXH. 

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Từ khóa: Luật bảo hiểm xã hội