(Chinhphu.vn) – Con của bà Trần Thị Lan Hương (TP. Đà Nẵng) là học sinh lớp 6 trường THPT quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, bà Hương mua gói bảo hiểm quốc tế để khám chữa bệnh cho con và gia đình. Nay nhà trường bắt buộc mua BHYT, bà Hương đã nộp thẻ BHYT quốc tế cho con nhưng không được chấp nhận.

Học sinh, sinh viên tham gia BHYT được ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng và được hưởng quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo quy định
Bà Hương hỏi, việc mua BHYT cho học sinh tại nhà trường là bắt buộc hay tự nguyện? Có BHYT quốc tế rồi thì có phải mua thêm BHYT tại nhà trường không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Tại Khoản 1 Điều 2 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung quy định BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật này để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.

Tại Điểm b Khoản 4 Điều 12 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung quy định học sinh, sinh viên thuộc đối tượng tham gia BHYT. Học sinh, sinh viên tham gia BHYT được ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng và được hưởng quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo quy định. Do đó tham gia BHYT thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của học sinh, sinh viên đối với cộng đồng xã hội và được đảm bảo quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan Nhà nước thuộc Chính phủ, có chức năng tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật. Trong khi BHYT quốc tế là hình thức bảo hiểm thương mại, hoạt động tách rời, không phụ thuộc vào BHYT do Nhà nước tổ chức thực hiện. Việc mua BHYT quốc tế là tự nguyện của cá nhân để hưởng các gói quyền lợi theo hợp đồng đã ký giữa cá nhân và tổ chức bảo hiểm.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Luật BHYT , học sinh , quyền lợi , BHYT