(Chinhphu.vn) - Ông Vũ Xuân Đắc (Hưng Yên) làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng. Đơn vị ông thực hiện quản lý dự án thông qua ký kết hợp đồng tư vấn quản lý dự án với các chủ đầu tư.

Trong quá trình thực hiện công việc, đơn vị của ông Đắc có thành lập ban quản lý dự án của công trình đó và người đứng đầu ban đó được gọi là giám đốc ban. Ông Đắc, hỏi đơn vị ông làm vậy có hợp lý không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực thực hiện nhiệm vụ theo quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án.

Nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Ban thực hiện theo quy định tại Điều 8 và Điều 9 Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng. Theo đó, việc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực thành lập ban để quản lý dự án cho chủ đầu tư là chưa phù hợp.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Quản lý dự án , công trình , chủ đầu tư , xây dựng