(Chinhphu.vn) – Ông Vũ Đức Bình công tác tại Ban quản lý dự án công trình giao thông, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái (có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu và tài khoản riêng), trực tiếp quản lý tổ chức thực hiện các dự án do Sở giao nhiệm vụ đại diện chủ đầu tư.

Ban quản lý chịu sự chỉ đạo quản lý của Sở Giao thông vận tải về tổ chức, biên chế, chương trình công tác.

Hiện nay, Ban quản lý dự án (QLDA) đang thực hiện chức năng là bên mời thầu thực hiện lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu một số dự án do Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái làm chủ đầu tư.

Theo Khoản 7, Điều 35 Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn, kể từ ngày 1/1/2018, cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả mời quan tâm, kết quả mời sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban QLDA chuyên nghiệp, đơn vị mua sắm tập trung phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, ông Bình hỏi, nếu hiểu Ban QLDA công trình giao thông là ban QLDA chuyên nghiệp thì có phù hợp với các quy định của pháp luật hay không? Các cá nhân thuộc Ban QLDA tham gia trực tiếp các công việc quy định tại Khoản 7, Điều 35 Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT có bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu hay không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo Khoản 7, Điều 35 Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 5/5/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu, kể từ ngày 1/1/2018, cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả mời quan tâm, kết quả mời sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban QLDA chuyên nghiệp, đơn vị mua sắm tập trung phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Theo đó, trường hợp ban QLDA nơi ông Bình làm việc là ban QLDA chuyên nghiệp thì kể từ ngày 1/1/2018, các cá nhân thuộc ban quản lý tham gia trực tiếp vào các công việc lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả mời quan tâm, kết quả mời sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Tiêu chí để xác định ban QLDA chuyên nghiệp trong hoạt động xây dựng được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng, đề nghị ông liên hệ với Bộ Xây dựng để được hướng dẫn cụ thể.

Chinhphu.vn