(Chinhphu.vn) – Ông Phạm Khánh Duy (TPHCM) theo học tại Trung tâm đào tạo Lập trình viên quốc tế Aptech, sau khi tốt nghiệp nhận được tấm bằng “Higher Diploma in Software Engineering” do Ấn Độ cấp. Ông Duy hỏi, bằng do Trung tâm đào tạo Lập trình viên quốc tế Aptech cấp cho ông có được coi là bằng trung cấp không?  

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Aptech Computer Education, Ấn Độ là một chi nhánh đào tạo về Công nghệ Thông tin thuộc Tập đoàn Aptech. Aptech Computer Education không được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục đại học của Ấn Độ quản lý, cho phép đào tạo và cấp văn bằng.

Chương trình đào tạo “Higher Diploma in Software Engineering” của Aptech Computer Education là chương trình đào tạo để cấp chứng chỉ nghề về Kỹ thuật phần mềm. Vì vậy, “Higher Diploma in Software Engineering” là chứng chỉ, không phải là văn bằng, không thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng tại Điều 1 quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp ban hành kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hiện nay, việc công nhận văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được quy định tại Thông tư số 34/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: văn bằng , chứng chỉ , giáo dục nước ngoài