(Chinhphu.vn) – Biển P.106b là biển có hiệu lực cấm các xe ô tô tải có khối lượng chuyên chở (xác định theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ) lớn hơn giá trị chữ số ghi trong biển (chữ số tấn ghi bằng màu trắng trên hình vẽ xe).

Ông Lâm Tuấn Dũ có xe tải Thaco Olin 700C sản xuất năm 2017. Theo Giấy chứng nhận kiểm định, xe có khối lượng bản thân 4.025kg; khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế/cho phép tham gia giao thông 7.000kg; khối lượng toàn bộ theo thiết kế/cho phép tham gia giao thông 11.220kg. Ông Dũ hỏi, khi gặp biển P.106b trong đó ghi 10T thì xe của ông có vào được không?

Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:

Tại Quy chuẩn QCVN 41:2016/BGTVT của Bộ Giao thông vận tải quy định:

“Để báo đường cấm các loại xe ô tô tải có khối lượng chuyên chở (theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ) lớn hơn một giá trị nhất định, phải đặt biển số P.106b. Biển có hiệu lực cấm các xe ô tô tải có khối lượng chuyên chở (xác định theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ) lớn hơn giá trị chữ số ghi trong biển (chữ số tấn ghi bằng màu trắng trên hình vẽ xe). Biển có hiệu lực cấm đối với cả máy kéo và các xe máy chuyên dùng đi vào đoạn đường đặt biển”.

Như vậy, với quy định như trên, đề nghị ông Lâm Tuấn Dũ căn cứ vào điều kiện của phương tiện để chấp hành theo đúng hiệu lực của biển báo hiệu đường bộ.

Chinhphu.vn

Từ khóa: xe tải , biển báo , khối lượng chuyên chở