(Chinhphu.vn) – Giáo viên nữ có thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè thì sẽ được cơ sở giáo dục bố trí thời gian nghỉ hàng năm sau khi nghỉ thai sản hoặc thanh toán tiền nghỉ hàng năm.

Bà Lê Thị Nụ (Thanh Hoá) là giáo viên THPT, có thời gian nghỉ thai sản từ tháng 5/2017 đến hết tháng 10/2017, trùng với thời gian nghỉ hè. Bà Nụ được biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn về việc nghỉ bù trong trường hợp này. Bà Nụ hỏi, bà có được nghỉ bù không? Chính sách trên triển khai trên cả nước hay tuỳ từng tỉnh?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục đã có Công văn số 1125/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 18/8/2017 về việc hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè.

Theo đó, giáo viên nữ có thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè thì sẽ được cơ sở giáo dục bố trí thời gian nghỉ hàng năm sau khi nghỉ thai sản (trong điều kiện làm việc bình thường, số ngày nghỉ hàng năm theo quy định tại Điều 111 và Điều 112 Bộ luật Lao động là 12 ngày làm việc và cứ 5 năm làm việc thì số ngày nghỉ hàng năm của người lao động được tăng thêm tương ứng 1 ngày) hoặc thanh toán tiền nghỉ hàng năm (nếu do yêu cầu công tác, cơ sở giáo dục không bố trí được thời gian nghỉ hàng năm cho giáo viên).

Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường, Hiệu trưởng nhà trường bố trí thời gian nghỉ hàng năm cho giáo viên một cách hợp lý theo đúng quy định.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: giáo viên , nghỉ thai sản , nghỉ hè