(Chinhphu.vn) - Ông Phạm Duy Đạt (Hà Nội) hỏi: Phạm vi và hiệu lực của biển báo số R.420 "Bắt đầu khu đông dân cư" được xác định thế nào? Nếu qua ngã 3, ngã 4 không đặt biển để nhắc lại thì khi xe đi từ đường nhánh ra, đi như thế nào là đúng luật?

Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:

Theo Quy chuẩn báo hiệu đường bộ Quốc gia QCVN 41:2016/BGTVT, đường qua khu đông dân cư là đoạn đường bộ nằm trong khu vực nội thành phố, nội thị xã và những đoạn đường có dân cư sinh sống sát dọc theo đường, có các hoạt động có thể ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường bộ và được xác định bằng biển báo là đường qua khu đông dân cư (khi cần thiết có thể xác định riêng cho từng chiều đường).

Đoạn đường qua khu vực đông dân cư được xác định bắt đầu bằng biển số R.420 "Bắt đầu khu đông dân cư" và kết thúc bằng biển số R.421 "Hết khu đông dân cư".

Đối với đoạn đường nằm trong khu vực nội thành phố, nội thị xã, căn cứ mức độ đô thị hóa và mật độ dân cư sinh sống bên đường để đặt biển báo số R.420 và số R.421 trên các tuyến đường ở vị trí vào, ra đô thị cho phù hợp (không đặt biển báo theo địa giới hành chính được quy hoạch, nếu chưa đô thị hóa hoặc dân cư thưa thớt).

Biển báo số R.420 có hiệu lực khu đông dân cư đối với tất cả các tuyến đường nằm trong khu vực đô thị cho đến vị trí đặt biển báo số R.421.

Đối với đoạn đường nằm ngoài khu vực nội thành phố, nội thị xã, đoạn đường được xem là qua khu đông dân cư khi có chiều dài từ 500m trở lên, các lối ra vào nhà trực tiếp với đường bộ ở cự ly trung bình từ 6m trở xuống theo chiều ngang, khoảng cách trung bình giữa các lối ra vào nhà dưới 10m.

Như vậy, biển báo số R.420 "Bắt đầu khu đông dân cư" có hiệu lực khu đông dân cư đối với tất cả các tuyến đường nằm trong khu vực đô thị cho đến vị trí đặt biển báo số R.421 "Hết khu đông dân cư" (không phụ thuộc vào việc sau ngã ba, ngã tư có đặt lặp lại hay không).

Chinhphu.vn

Từ khóa: biển báo , khu đông dân cư , đô thị