(Chinhphu.vn) - Ông Trần Hữu Vinh (vinhdc1980@...) được nhận công tác tại Văn phòng Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Nghệ An theo quyết định của Sở Nội vụ, hưởng lương bậc 4, hệ số 3,33, mã ngạch 01.003. Hiện ông Vinh và các cán bộ công tác tại Văn phòng Hội không được hưởng phụ cấp công vụ.

Ông Vinh cho rằng, cán bộ, nhân viên làm việc tại đây đều làm việc chuyên trách, chịu sự điều động, luân chuyển của Sở chuyên ngành và UBND tỉnh nên thuộc đối tượng hưởng phụ cấp công vụ. Ông Vinh hỏi, việc các cán bộ Văn phòng Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh không được hưởng phụ cấp công vụ có đúng không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ giải đáp như sau:

Thể chế hoá Kết luận số 20-KL/TW ngày 28/1/2008 của Hội nghị Trung ương 6 khoá X về chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008 - 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2011/NĐ-CP ngày 7/7/2011 và Nghị định 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 (thay thế Nghị định số 57/2011/NĐ-CP) về chế độ phụ cấp công vụ.

Theo đó, chế độ này áp dụng đối với cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ở xã, phường, thị trấn và lực lượng vũ trang (bao gồm cả công chức quy định tại Điều 12 Nghị định 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức và Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 2/6/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP, cụ thể là công chức được cấp có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước luân chuyển giữ các chức vụ chủ chốt tại tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp do các tổ chức đó trả lương).

Căn cứ quy định nêu trên thì người làm việc tại Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Nghệ An không phải là công chức luân chuyển quy định tại Điều 12 Nghị định 06/2010/NĐ-CP và Thông tư số 08/2011/TT-BNV, nên không thuộc đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp công vụ.

Chinhphu.vn

Từ khóa: phụ cấp công vụ