(Chinhphu.vn) - Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Ngô Mạnh Hùng (tỉnh Quảng Ninh) đóng góp một số ý kiến để sửa đổi Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Theo ông Hùng, nội dung quy định về cấp chứng chỉ hành nghề còn một số quy định chưa phù hợp, khi triển khai cấp chứng chỉ hành nghề đại trà sẽ vướng mắc cũng như chất lượng của các cá nhân được cấp chứng chỉ sẽ có nhiều tồn tại như trước đây.

Cụ thể, cách đặt tên các chức danh trong các lĩnh vực hành nghề vẫn theo tên truyền thống của Việt Nam từ trước đến nay, ví dụ như: Chủ trì khảo sát, chủ nhiệm khảo sát, chủ trì thiết kế..., cách đặt tên như vậy không phù hợp với thông lệ quốc tế hiện nay, không làm rõ được trách nhiệm của các chức danh này.

Do vậy, ông Hùng đề nghị điều chỉnh tên các chức danh này thành Giám đốc (Giám đốc thiết kế, Giám đốc khảo sát, Giám đốc Quản lý dự án..., riêng lĩnh vực tư vấn giám sát thì vẫn giữ nguyên là Tư vấn giám sát Trưởng).

Về chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng, cần giải thích 3 khái niệm sau trong nghị định, người trực tiếp giám sát, người tham gia giám sát, người đã giám sát 1 công trình.

Ông Hùng cũng đề nghị bổ sung điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I như sau: Ngoài quy định như Điểm a, Khoản 2, Điều 49, cần bổ sung “..., đã tham gia giám sát 2 công trình cấp I hoặc 4 công trình cấp II cùng loại”.

Về hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, trong Nghị định 59/2015/NĐ-CP, Thông tư 17/2016/TT-BXD có yêu cầu cung cấp hợp đồng hoặc văn bản phân công nhiệm vụ để chứng minh những nội dung đã kê khai, quy định này có chặt chẽ hơn so với quy định trước đây nhằm tránh trình trạng xác nhận khống kinh nghiệm để được cấp chứng chỉ hành nghề, tuy nhiên có nhiều hạn chế bởi, hầu hết cá nhân không lưu giữ các quyết định phân công nhiệm vụ của cơ quan khi được giao giám sát công trình nào đó, việc tìm lại các quyết định này sẽ rất mất thời gian, thậm chí là không tìm lại được.

Đồng thời, với mục đích tạo năng lực cho công ty tư vấn, công ty tư vấn sẵn sàng ký khống các quyết định giao nhiệm vụ cho các cá nhân để khớp hồ sơ xin cấp chứng chỉ, năng lực của cá nhân góp phần tạo nên năng lực của công ty tư vấn.

Nếu có quyết định phân công cá nhân đó đến giám sát công trình nhưng cá nhân đó lại đảm nhiệm các vị trí không trực tiếp giám sát chính của công trình thì  khi đó nội dung bản khai kinh nghiệm không thể hiện được điều này.

Từ phân tích trên, ông Hùng cho rằng, độ tin cậy của các quyết định phân công nhiệm vụ của đơn vị quản lý cá nhân xin cấp chứng chỉ hành nghề là rất thấp.

Do vậy, ông đề nghị để chứng minh cho bản khai kinh nghiệm cần có “Bản xác nhận kinh nghiệm” thay thế cho quyết định phân công hoặc hợp đồng như quy định hiện tại.

Về góp ý của ông Hùng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng trân trọng cảm ơn các ý kiến góp ý của ông Hùng đối với các nội dung quy định về chứng chỉ hành nghề tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Các ý kiến của ông sẽ được Bộ Xây dựng nghiên cứu tiếp thu trong quá trình soạn thảo, hoàn thiện Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.

Chinhphu.vn

Từ khóa: 59/2015/NĐ-CP , quản lý dự án , đầu tư xây dựng