(Chinhphu.vn) – Học sinh Phan Văn Quỳnh khi gần thi học kỳ 2 lớp 10 thì phải nghỉ học 2 năm do chuyện gia đình. Học sinh Quỳnh muốn biết bây giờ học sinh có thể đi học lại được không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Căn cứ Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông và Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, trường hợp học sinh Phan Văn Quỳnh nghỉ học (bình thường do chuyện gia đình), nếu bỏ học 2 năm thì không học tiếp tại trường THPT.

Nếu học sinh muốn học tiếp thì xin vào Trung tâm giáo dục thường xuyên (hoặc Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên). Các trường hợp nghỉ vì lý do khác hoặc là người dân tộc, người ở nước ngoài về,… cần căn cứ hai văn bản này để giải quyết.

Chinhphu.vn

 

 

Từ khóa: nghỉ học , trung học phổ thông , học sinh