(Chinhphu.vn) – Chồng của bà Tạ Thị Phương hiện công tác tại Công ty cổ phần Cơ khí xăng dầu (TP. Hồ Chí Minh). Trước đây chồng bà làm việc tại Văn phòng đại diện của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Dân Cường tại TP. Hồ Chí Minh, nhưng đóng BHXH tại BHXH tỉnh Long An, nơi có nhà máy chính của Công ty.

Chồng bà Phương đóng BHXH tại tỉnh Long An từ tháng 5/2005, đến tháng 10/2013 thì nghỉ việc. Từ đó đến nay, gia đình bà đã nhiều lần liên lạc yêu cầu chốt sổ BHXH, nhưng đều không được giải quyết vì công ty nợ BHXH. Công ty mới đóng BHXH cho chồng bà đến tháng 6/2011.

Chồng bà đã làm đơn gửi BHXH tỉnh Long An đề nghị chốt sổ BHXH đến tháng 7/2011, nhưng không được chấp thuận, cơ quan BHXH yêu cầu Công ty Dân Cường phải trực tiếp đến chốt Sổ BHXH. Còn Công ty cổ phần Cơ khí xăng dầu lại yêu cầu phải có Sổ BHXH của chồng bà từ công ty cũ thì mới đóng tiếp BHXH cho chồng bà.

Bà Phương hỏi, chồng của bà phải làm những thủ tục gì để có thể tự chốt sổ BHXH?

BHXH Việt Nam trả lời bà Tạ thị Phương như sau:

Trường hợp của bà hỏi, khi chồng bà chuyển công tác thì phải làm thủ tục chốt sổ BHXH tại Công ty Dân Cường để nộp cho Công ty cổ phần Cơ khí xăng dầu làm thủ tục đăng ký với cơ quan BHXH tiếp tục tham gia và đóng BHXH.

Căn cứ quy định tại Điểm b, Khoản 2 Công văn số 2266/BHXH-BT ngày 20/6/2013 của BHXH Việt Nam về việc giải quyết vướng mắc về thu, xác nhận sổ BHXH: “Đối với doanh nghiệp thực sự gặp khó khăn nợ BHXH, BHYT, nếu giám đốc doanh nghiệp có văn bản gửi cơ quan BHXH cam kết trả đủ tiền nợ BHXH, BHYT và thực hiện đóng trước BHXH, BHYT đối với người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ BHXH, người lao động thôi việc để giải quyết chế độ BHXH và chốt sổ BHXH, thì giám đốc BHXH tỉnh xem xét, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xác nhận thực trạng khó khăn của doanh nghiệp để giải quyết”.
 
Do Công ty cũ của chồng bà đang nợ tiền BHXH nên để được chốt sổ BHXH, Công ty cũ của chồng bà phải làm các thủ tục theo quy định trên để được chốt sổ BHXH.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 2 Luật BHXH cơ quan BHXH thực hiện chính sách BHXH thông qua người sử dụng lao động tham gia BHXH bắt buộc bao gồm cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng và trả công cho người lao động.

Vì vậy chồng bà không thể tự đi làm thủ tục chốt sổ BHXH được.

 Chinhphu.vn