(Chinhphu.vn) – Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu các gói thầu nằm trong hạn mức chỉ định thầu phải tuân thủ quy định tại Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Ông Lê Huy Thạch (Đà Nẵng) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn xử lý tình huống như sau:

Đơn vị của ông Thạch có thuê đơn vị tư vấn thiết kế lập thiết kế, dự toán sửa chữa, cải tạo sơn cửa gỗ, thay khóa cửa gỗ ngoài nhà tại Khu nghỉ dưỡng. Tổng mức đầu tư là 923.170.000 đồng. Trong đó, gói thầu xây lắp là 832.226.000 đồng. Nguồn vốn là kinh phí thường xuyên của đơn vị được cấp.

Theo Khoản 1, Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định hạn mức chỉ định thầu, đối với gói thầu xây lắp không quá 1 tỷ đồng được áp dụng chỉ định thầu. Công trình cải tạo sơn cửa gỗ, thay khóa cửa gỗ ngoài nhà tại Khu nghỉ dưỡng thuộc dự án đầu tư xây dựng nên không bị điều chỉnh bởi Điểm h, Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính.

Phòng Quản lý dự án đã tham mưu cho Lãnh đạo Cục thực hiện chỉ định thầu gói thầu công trình theo Khoản 1, Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Ông Thạch hỏi, việc sử dụng hình thức chỉ định thầu như nêu trên có được không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định gói thầu có giá trị trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định tại Điểm e, Khoản 1, Điều 22 của Luật Đấu thầu bao gồm:

- Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công;

- Không quá 1 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công;

- Không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên.

Đối với trường hợp của đơn vị ông Thạch, việc áp dụng hình thức chỉ định thầu các gói thầu nằm trong hạn mức chỉ định thầu phải tuân thủ quy định nêu trên.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: Chỉ định thầu , gói thầu , tổng mức đầu tư , xây lắp , công trình cải tạo