(Chinhphu.vn) - Đơn vị ông Quang Thành (Bình Phước) được cấp bổ sung kinh phí ngày 19/12/2017 để mua hóa chất tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi đợt II/2017 trên địa bàn tỉnh (nguồn dự phòng). Do thời gian gấp rút, nếu đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thì thời gian thực hiện qua năm 2018 sẽ không thể sử dụng kinh phí.

Ông Thành hỏi, trường hợp này có được chỉ định thầu rút gọn không? Kinh phí dự toán chi thường xuyên năm nay có thể chuyển sang năm tới sử dụng được không hay bị hủy?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Công tác xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm được quy định tại Điều 64 Luật Ngân sách Nhà nước; Điều 43 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ; Điều 26 Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016. Tiếp sau đó, Bộ Tài chính đã có Công văn số 17304/BTC-KBNN ngày 21/12/2017 hướng dẫn việc chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2017 sang năm 2018, trong đó hướng dẫn các khoản kinh phí được chuyển nguồn bao gồm:

“Các khoản dự toán được cấp có thẩm quyền bổ sung từ cấp ngân sách sau ngày 30/09/2017, không bao gồm các khoản bổ sung do các đơn vị dự toán cấp trên điều chỉnh dự toán đã giao của các đơn vị dự toán trực thuộc:

Các khoản dự toán được cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30/09/2017, nguồn không tự chủ được theo dõi mã nguồn 15 - Kinh phí không tự chủ được cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30/9.

Các khoản dự toán được cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30/09/2017, nguồn kinh phí giao tự chủ được theo dõi mã nguồn 13 – Kinh phí được giao tự chủ.”.

Do khoản kinh phí mua hóa chất tiêu độc khử trùng môi trường được cấp có thẩm quyền bổ sung ngày 19/12/2017, sau ngày 30/9/2017, khoản kinh phí trên được phép chuyển nguồn sang năm 2018 để tiếp tục sử dụng.

Chinhphu.vn