(Chinhphu.vn) - Ông Trần Việt Dũng (Bắc Ninh) hỏi, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thực hiện giám sát các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi như thế nào?

Về vấn đề này, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trả lời như sau:

Khoản 10 Điều 13 Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) quy định về một trong những quyền và nghĩa vụ của BHTGVN như sau: “Tổng hợp, phân tích và xử lý thông tin về tổ chức tham gia BHTG nhằm phát hiện và kiến nghị Ngân hàng Nhà nước (NHNN) xử lý kịp thời những vi phạm quy định về an toàn hoạt động ngân hàng, rủi ro gây mất an toàn trong hệ thống ngân hàng”.

Quy chế giám sát đối với tổ chức tham gia BHTG ban hành kèm Quyết định số 2283/QĐ-BHTG ngày 29/12/2017 của Hội đồng quản trị BHTG Việt Nam quy định về nội dung thực hiện giám sát như sau: (i) Đánh giá tình hình thực hiện các quy định pháp luật về BHTG; (ii) Phân tích thông tin giám sát, đánh giá tình hình hoạt động của tổ chức tham gia BHTG theo các tiêu chí về vốn, chất lượng tài sản, kết quả hoạt động kinh doanh, khả năng thanh khoản, tiêu chí khác; (iii) Phân nhóm các tổ chức tham gia BHTG.

Như vậy, BHTG Việt Nam giám sát 100% các tổ chức tham gia BHTG định kỳ tháng, quý, năm; thông qua quá trình theo dõi, phân tích, đánh giá việc thực hiện quy định về BHTG, tình hình hoạt động và mức độ rủi ro của tổ chức tham gia BHTG dựa trên nguồn thông tin của tổ chức tham gia BHTG, NHNN và các nguồn thông tin khác, từ đó phát hiện và kiến nghị NHNN xử lý kịp thời những vi phạm quy định về BHTG và những rủi ro gây mất an toàn trong hệ thống các tổ chức tín dụng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: bảo hiểm tiền gửi , vi phạm , giám sát