(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Thu Hiền (tỉnh Phú Thọ) hỏi: Người đã ly hôn, đang nuôi con dưới 16 tuổi, thuộc hộ nghèo có được hưởng trợ cấp xã hội như với đối tượng người đơn thân nghèo đang nuôi con quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Trường hợp thuộc diện hưởng trợ giúp xã hội hàng tháng quy định tại Khoản 4, Điều 5 Nghị  định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ bao gồm: “Người thuộc hộ nghèo không có chồng hoặc không có vợ; có chồng hoặc vợ đã chết; có chồng hoặc vợ mất tích theo quy định của pháp luật và đang nuôi con dưới 16 tuổi hoặc đang nuôi con từ 16 tuổi đến 22 tuổi nhưng người đó đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất”.

Trường hợp người ly hôn nghèo đang nuôi con chưa được quy định tại Khoản 4, Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP nên không thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Chinhphu.vn


Từ khóa: Trợ cấp xã hội , hộ nghèo