(Chinhphu.vn) – Con gái của bà Nguyễn Thị Thơm (tỉnh Sơn La) bị bại liệt  hai chân, tỷ lệ mất sức lao động 81%, đang hưởng chế độ tuất hằng tháng. Bà Thơm hỏi, con của bà được cấp thẻ BHYT theo đối tượng người khuyết tật thì có được hưởng trợ cấp tuất nữa không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Khoản 1, Điều 67 Luật BHXH năm 2014 quy định, đối với những người quy định tại Khoản 1 và Khoản 3, Điều 66 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hằng tháng:

- Đã đóng BHXH đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng BHXH một lần.

- Đang hưởng lương hưu.

- Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Tại Khoản 2, Điều 67 Luật BHXH quy định, thân nhân của những người nêu trên được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, bao gồm:

- Con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai.

- Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

- Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia BHXH đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ.

- Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia BHXH đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 67 Luật BHXH, thân nhân quy định tại các Điểm b, c và d, Khoản 2 Điều này phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở.

Do đó, nếu con gái của bà Thơm đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3, Điều 67 nêu trên thì được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng và việc cấp thẻ BHYT không ảnh hưởng đến việc giải quyết trợ cấp tuất hằng tháng đối với con gái bà Thơm.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Trợ cấp tuất , thẻ BHYT , người khuyết tật