(Chinhphu.vn) – Cơ quan của ông Đức Thủy (Hưng Yên) có trường hợp người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đang bị tạm giam. Ông Thủy hỏi, cơ quan có được chấm dứt hợp đồng lao động với lao động này không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Điều 32 Bộ luật Lao động quy định, các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động gồm:

- Người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự.

- Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

- Người lao động phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc.

- Lao động nữ mang thai theo quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

- Các trường hợp khác do hai bên thoả thuận.

Theo đó, trường hợp người lao động bị tạm giữ, tạm giam chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử về hành vi vi phạm pháp luật, thì cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng đối với người lao động đó.

Bộ luật Lao động không có quy định người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp người lao động bị tạm giữ, tạm giam.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Từ khóa: Bộ Luật lao động , hợp đồng lao động