(Chinhphu.vn) – Ông Tống Văn Liên (TP. Hồ Chí Minh) hỏi: Trường hợp cán bộ lão thành cách mạng đang hưởng lương hưu từ trần thì thân nhân được giải quyết chế độ như thế nào?

Về vấn đề này, BHXH TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau :

Điều 66 Luật BHXH năm 2014 quy định, người đang hưởng lương hưu chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng người đang hưởng lương hưu chết.

Ngoài ra, thân nhân của người chết còn được xét hưởng trợ cấp tuất 1 lần hoặc tuất hàng tháng.

Theo đó, các trường hợp thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng là:

- Con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai.

- Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

- Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia BHXH đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ.

- Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia BHXH đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên.

Thân nhân quy định tại các trường hợp thứ 2,3, 4 nêu trên phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở. Thu nhập theo quy định tại Luật này không bao gồm khoản trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công.

Về mức trợ cấp tuất hằng tháng, mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở. Tối đa không quá 4 thân nhân.

Trường hợp được trợ cấp tuất một lần

Các trường hợp thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần là, không có thân nhân đủ điều kiện hưởng tiền tuất hằng tháng; có thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng nhưng có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần, trừ trường hợp con dưới 6 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong 2 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 1 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng 3 tháng lương hưu đang hưởng.

Như vậy, khi người đang hưởng lương hưu chết thì thân nhân được trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở và được hưởng trợ cấp tử tuất một lần hoặc hằng tháng theo quy định nêu trên.

Hồ sơ hưởng trợ cấp tuất do hưu trí chết: Đề nghị ông Liên liên hệ BHXH quận, huyện nơi đang chi trả lương hưu để được hướng dẫn thủ tục.

Các chính sách khác liên quan đến lão thành cách mạng khi chết đề nghị ông liên hệ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để được trả lời.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Trợ cấp tuất , mai táng phí , lương hưu