(Chinhphu.vn) – Bà Trần Thị Hồng Mai (Đà Nẵng) là cán bộ không chuyên trách ở phường từ năm 2006, đóng BHXH để hưởng 5 chế độ (hưu trí, thai sản, ốm đau, tử tuất, thất nghiệp). Tuy nhiên, hiện nay cơ quan chỉ đóng BHXH cho bà để hưởng chế độ hưu trí và tử tuất. Bà Mai hỏi, quy định việc đóng hưởng BHXH đối với trường hợp của bà như thế nào?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm I, Khoản 1, Điều 2; Khoản 1, Điều 85; Khoản 3, Điều 86 Luật BHXH năm 2014, trường hợp bà Mai là cán bộ không chuyên trách ở phường từ ngày 1/1/2016 thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc để hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

Hàng tháng đóng BHXH bắt buộc bằng 22% mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất, trong đó, bà Mai đóng bằng 8%, UBND phường nơi bà Mai công tác đóng bằng 14%.

Chinhphu.vn