(Chinhphu.vn)Bà Nguyễn Thị Trang (kinhdoanhcopy@...) hỏi: Tôi là cán bộ không chuyên trách ở xã, sắp tới tôi sinh con có được hưởng chế độ thai sản không?  Tôi có thể tham gia BHXH tự nguyện được không? Mức đóng hàng tháng như thế nào?

Về vấn đề này, bà Trần Thị Thúy Nga, Vụ trưởng Vụ BHXH (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) trả lời như sau:

Luật BHXH quy định hai loại hình BHXH là BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện. Theo đó, BHXH bắt buộc thực hiện từ ngày 1/1/2007 áp dụng đối với cán bộ, công chức, quân nhân, công an nhân dân và người lao động có hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên với 5 chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất. 

BHXH tự nguyện được thực hiện từ ngày 1/1/2008 áp dụng đối với những người trong độ tuổi lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc với 2 chế độ hưu trí và tử tuất. Theo Luật BHXH và Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007 của Chính phủ hướng dẫn một số Điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện thì người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Trường hợp bà Nguyễn Thị Trang là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc mà thuộc thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Như vậy, theo quy định tại khoản 1 Điều 157 của Bộ luật Lao động năm 2012, khi bà Trang sinh con được nghỉ trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Tuy nhiên, do bà Trang không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc nên trong thời gian nghỉ khi sinh con bà Trang không được hưởng chế độ thai sản theo quy định của Luật BHXH.

Bà Trang có thể tự nguyện tham gia BHXH tự nguyện với mức đóng hàng tháng 22% mức thu nhập lựa chọn tuỳ theo khả năng của người lao động ở từng thời kỳ, nhưng thấp nhất bằng mức lương cơ sở và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở. Bà Trang có thể liên hệ với cơ quan BHXH nơi cư trú để được cung cấp thông tin cụ thể.

 Chinhphu.vn

Từ khóa: Luật Bảo hiểm xã hội