(Chinhphu.vn) – Việc phân chia dự án thành các gói thầu phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện; bảo đảm tính đồng bộ của dự án và quy mô gói thầu hợp lý.

Đơn vị ông Võ Huỳnh Doanh (Phú Yên) chuẩn bị đấu thầu rộng rãi gói thầu thi công tuyến đường làm mặt đường bằng bê tông xi măng. Tuy nhiên do địa hình vùng núi, vào mùa mưa các tuyến đường vào công trình bị chia cắt. Để giải ngân vốn trong năm 2018, đơn vị ông Doanh dự kiến chia tách gói thầu này.

Ông Doanh hỏi, trường hợp nêu trên, ông có thể tách gói thầu thành hai gói thầu chào hàng cạnh tranh có được không? Hoặc tách gói thầu thành hai gói thầu trong đó 1 gói thầu chào hàng cạnh tranh và 1 gói thầu đấu thầu rộng rãi?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 3, Điều 33 và Điểm k, Khoản 6, Điều 89 Luật Đấu thầu quy định việc phân chia dự án thành các gói thầu phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện; bảo đảm tính đồng bộ của dự án và quy mô gói thầu hợp lý.

Một trong các hành vi bị cấm trong đấu thầu là chia dự án các gói thầu trái với quy định của Luật này nhằm mục đích chỉ định thầu hoặc hạn chế sự tham gia của các nhà thầu.

Đối với vấn đề của ông Doanh, việc phân chia gói thầu phải tuân thủ quy định nêu trên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Gói thầu , dự án , đấu thầu