(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Tuấn Anh (tỉnh Bình Dương) hỏi: Tôi tham khảo Điều 37, Bộ luật Lao động thấy quy định, nếu xin nghỉ việc thì phải thông báo trước 45 ngày. Vậy, thời gian thông báo trước là 45 ngày hay 45 ngày làm việc?

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời ông Tuấn Anh như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 37 của Bộ luật Lao động thì người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày (kể cả ngày nghỉ hằng tuần, hằng năm, ngày lễ, tết, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương) trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

Chinhphu.vn