(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Văn Em (TP. Hồ Chí Minh) sinh ngày 20/11/1957, là giáo viên tại trường tiểu học công lập ở Quận 6 theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, thời gian công tác từ tháng 1/1976 đến nay. Theo quy định, ông Em sẽ được nghỉ hưu vào ngày 1/12/2017.

Ngày 3/6/2017, ông Em gửi đơn xin thôi việc từ ngày 1/7/2017 nhưng Hiệu trưởng đã trả lời bằng văn bản là do chưa có giáo viên thay thế nên không đồng ý và yêu cầu ông tiếp tục làm việc đến khi nghỉ hưu.

Ngày 16/6/2017, ông Em nhận được thông báo nghỉ hưu của Phòng Nội vụ Quận 6 ký ngày 5/6/2017. Sau khi tham khảo các quy định của Luật Viên chức, ngày 3/8/2017, ông Em đã có thông báo bằng văn bản về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc kể từ ngày 1/10/2017 (thời hạn báo trước là 58 ngày) gửi đến Hiệu trưởng. Thời điểm này ông chưa có Quyết định nghỉ hưu.

Ông Em đề nghị giải đáp, trường hợp ông đơn phương chấm dứt hợp đồng như vậy có đúng quy định của pháp luật không? Nếu trước ngày 1/10/2017, ông nhận Quyết định nghỉ hưu mà chưa được giải quyết việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc thì khi đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc vào ngày 1/10/2017, ông có được nhận trợ cấp thôi việc không ?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời ông Nguyễn Văn Em như sau:

Khoản 1, Điều 46 Luật Viên chức quy định, viên chức được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về BHXH.

Khoản 1, Điều 187  Bộ luật Lao động quy định, người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

Theo quy định tại Khoản 5, Điều 45 Luật Viên chức, khi viên chức có quyết định nghỉ hưu đương nhiên chấm dứt hợp đồng làm việc theo Khoản 5, Điều 28 Luật này thì không được hưởng trợ cấp thôi việc.

Khoản 1, Khoản 6 và Khoản 7, Điều 40 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định, thời điểm nghỉ hưu là ngày 1 của tháng liền kề sau tháng viên chức đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Trước 6 tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu, cơ quan, đơn vị quản lý viên chức phải ra thông báo bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu để viên chức biết và chuẩn bị người thay thế.

Trước 3 tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý viên chức phải ra quyết định nghỉ hưu.

Căn cứ quyết định nghỉ hưu, cơ quan, đơn vị quản lý viên chức phối hợp với tổ chức BHXH tiến hành các thủ tục theo quy định để viên chức được hưởng chế độ BHXH khi nghỉ hưu.

Viên chức được nghỉ hưu có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu và những công việc đang làm cho người được phân công tiếp nhận ít nhất trước 3 ngày làm việc tính đến thời điểm nghỉ hưu.

Kể từ thời điểm nghỉ hưu ghi trong quyết định nghỉ hưu, viên chức được nghỉ hưu và hưởng chế độ BHXH theo quy định.

Trường hợp ông Nguyễn Văn Em, giáo viên trường tiểu học công lập, sinh ngày 20/11/1957, đến ngày 20/11/2017 là đủ 60 tuổi. Thời điểm nghỉ hưu là ngày 1/12/2017. Ngày 5/6/2017, Phòng Nội vụ Quận 6 ra thông báo nghỉ hưu đối với ông trước 6 tháng và tiến hành các thủ tục nghỉ hưu tiếp theo đối với ông Em là đúng quy định.

Trường hợp không được trợ cấp thôi việc

Theo Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 38 Nghị định 29/2012/NĐ-CP thì viên chức được giải quyết thôi việc trong trường hợp có đơn tự nguyện xin thôi việc được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản.

Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng (theo Khoản 4, Điều 29 Luật Viên chức) nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 45 ngày.

Tuy nhiên tại Điểm d, Khoản 2 Điều này quy định, viên chức chưa được giải quyết thôi việc nếu do yêu cầu công tác và chưa bố trí được người thay thế.

Trường hợp ông Nguyễn Văn Em, ngày 3/6/2017 có đơn xin thôi việc từ ngày 1/7/2017 (trước thời điểm nghỉ hưu 5 tháng); và ngày 3/8/2017 có thông báo bằng văn bản đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc vào ngày 1/10/2017 (trước thời điểm nghỉ hưu 2 tháng), nhưng do yêu cầu công tác và chưa bố trí được người thay thế, nên đơn vị sử dụng, cơ quan quản lý viên chức không đồng ý giải quyết cho ông Em thôi việc là đúng quy định.

Trong thời điểm Phòng Nội vụ Quận 6 và đơn vị đang thực hiện trình tự, thủ tục giải quyết chế độ hưu trí cho ông Em, mà ông xin thôi việc, hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với mục đích được hưởng chế độ trợ cấp thôi việc từ nguồn tài chính đơn vị sự nghiệp, và hưởng chế độ hưu trí từ quỹ BHXH, thì đây là trường hợp cá biệt, ít gặp trên thực tế, có mục đích được nhận trợ cấp thôi việc khi đã đủ điều kiện được hưởng chế độ hưu trí.

Do yêu cầu công tác và chưa bố trí được người thay thế nên đơn vị sử dụng, cơ quan quản lý viên chức không đồng ý giải quyết cho ông Em thôi việc, cho dù ông Em có đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc vào ngày 1/10/2017 cũng không được trợ cấp thôi việc, do sau khi thông báo thời điểm nghỉ hưu vào ngày 5/6/2017, đến đầu tháng 9/2017 cơ quan quản lý, đơn vị sự nghiệp sẽ ban hành quyết định nghỉ hưu, hợp đồng làm việc với ông sẽ đương nhiên chấm dứt.

Căn cứ quy định tại Khoản 5, Điều 28 và Điểm c, Khoản 2, Điều 45 Luật Viên chức, ông Em sẽ không được nhận trợ cấp thôi việc. Kể từ thời điểm nghỉ hưu ghi trong quyết định nghỉ hưu, ông Em được nghỉ hưu và hưởng chế độ hưu trí theo quy định.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Từ khóa: giáo viên , nghỉ hưu , thôi việc