(Chinhphu.vn) - Công ty TNHH Thương mại Thiết bị Y khoa Nguyễn Tùng (TPHCM) tham dự gói thầu thiết bị thuộc công trình đầu tư trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế huyện Phú Giáo, do Công ty TNHH Xây dựng-Tư vấn Thiết kế Minh Hà mời thầu.

Thời điểm đóng thầu và mở thầu là ngày 3/5/2017. Công ty nộp hồ sơ dự thầu đúng quy định. Công ty cũng đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 4/3/2016 và cũng đang duy trì hoạt động trên mạng đấu thầu đến nay.

Ttuy nhiên trên Hệ thống tại thời điểm ngày 3/5/2017 thông báo tài khoản chưa nộp phí duy trì. Do đó, Công ty đã nộp phí duy trì ngay ngày 3/5/2017, nhưng đến ngày 5/5/2017 trên Hệ thống mới cập nhật đã nộp lệ phí duy trì và tài khoản có hiệu lực.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH Thương mại Thiết bị Y khoa Nguyễn Tùng muốn hỏi, Công ty có đủ tư cách hợp lệ của nhà thầu để tham dự gói thầu trên không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điểm d, Khoản 1, Điều 5 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định một trong các điều kiện để nhà thầu có tư cách hợp lệ là đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Khoản 1, Điều 37 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 8/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quy định bắt đầu từ ngày 1/7/2016, trước thời điểm đóng thầu 2 ngày làm việc, nhà thầu, nhà đầu tư chưa có xác nhận đăng ký thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không được tham dự thầu đối với các gói thầu, dự án có hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại các Điều 20, 21, 22, 23, 24, 25 và 26 của Luật Đấu thầu.

Đối với trường hợp của Công ty TNHH Thương mại Thiết bị Y khoa Nguyễn Tùng, khi tham dự thầu, nhà thầu phải đáp ứng về tư cách hợp lệ theo quy định nêu trên. Theo đó, nhà thầu đã có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước thời điểm đóng thầu 2 ngày tuy nhiên nộp phí duy trì hàng năm ngay sau thời điểm đóng thầu và trước thời điểm có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thì được coi là đáp ứng về tư cách hợp lệ theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 5 Luật Đấu thầu.

Chinhphu.vn

Từ khóa: đấu thầu , duy trì , mạng đấu thầu , gói thầu , mời thầu , dự thầu , Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia