(Chinhphu.vn) - Chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao được thực hiện theo Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, chế độ bồi dưỡng được chi trả bằng tiền và được tính bằng 1% mức lương tối thiểu chung cho 1 tiết giảng thực hành.

Bà Phan Thùy Dung (Cao Bằng) là kế toán trường học, bà đang gặp vướng mắc về chế độ đối với giáo viên cấp THCS dạy thể dục. Theo Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg thì giáo viên thể dục được thanh toán 1% lương tối thiểu cho 1 tiết dạy thực hành. Nay giáo viên đề nghị thanh toán thêm 4 tiết/tuần vì lý do dạy thể dục giữa giờ.

Bà Dung hỏi, 4 tiết/tuần thể dục giữa giờ dạy có được tính để thanh toán tiền bồi dưỡng không? Nếu có thì theo văn bản nào? Bà Dung chỉ thấy Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT quy định giáo viên kiêm nhiệm phụ trách công tác văn nghệ, thể dục toàn trường, phụ trách vườn trường, xưởng trường, phòng thiết bị, thư viện (nếu các công việc này chưa có cán bộ chuyên trách) được tính giảm 2-3 tiết/tuần tùy theo khối lượng công việc và do Hiệu trưởng quyết định.

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao được thực hiện theo Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, chế độ bồi dưỡng được chi trả bằng tiền và được tính bằng 1% mức lương tối thiểu chung cho 1 tiết giảng thực hành.

Chế độ làm việc của giáo viên phổ thông được thực hiện theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT ngày 9/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 23/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông.

Theo đó, định mức tiết dạy của giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết/tuần; giáo viên kiêm nhiệm phụ trách công tác văn nghệ, thể dục toàn trường, phụ trách vườn trường, xưởng trường, phòng thiết bị, thư viện (nếu các công tác này chưa có cán bộ chuyên trách) được tính giảm từ 2-3 tiết/tuần tùy khối lượng công việc và do Hiệu trưởng quyết định.

Hoạt động thể dục giữa giờ là nhiệm vụ của giáo viên phụ trách thể dục. Nếu nhà trường chưa có cán bộ chuyên trách và phải bố trí giáo viên kiêm nhiệm thì giáo viên này được giảm từ 2-3 tiết/tuần tùy theo khối lượng công việc và do Hiệu trưởng quyết định.

Chinhphu.vn 

Từ khóa: giáo viên , thể dục , chế độ bồi dưỡng