(Chinhphu.vn) – Bà Bùi Thị Vân Anh đóng BHXH được gần 3 năm, hiện công ty nơi bà làm việc có thỏa thuận với cơ quan BHXH để tạm dừng đóng BHXH cho những người lao động bị tạm hoãn hợp đồng. Vậy, trong thời gian này bà Vân Anh sinh con thì có được hưởng chế độ thai sản không? Bà phải làm những thủ tục gì để được hưởng quyền lợi này?

Về vấn đề này, ông Mai Đức Thắng, Phó Trưởng ban Ban Thu BHXH Việt Nam trả lời bà Bùi Thị Vân Anh như sau:

Theo quy định tại Điều 93 Luật BHXH và Điều 44 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, trường hợp người sử dụng lao động gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh hoặc gặp khó khăn trong thiên tai, mất mùa dẫn đến người lao động và người sử dụng lao động không có khả năng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất thì được tạm hoãn đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất trong thời gian không quá 12 tháng, nhưng người sử dụng lao động vẫn phải đóng vào quỹ ốm đau và thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Tại khoản 2, Điều 28 Luật BHXH quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản trong trường hợp lao động nữ sinh con là phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Với quy định nêu trên, trường hợp bà Vân Anh trong khoảng 12 tháng khi sinh con, nếu đã có đủ 6 tháng trở lên đóng BHXH thì được hưởng chế độ thai sản theo quy định. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản gồm: Sổ BHXH, bản sao Giấy Chứng sinh hoặc bản sao Giấy Khai sinh của con; trách nhiệm giải quyết chế độ thai sản do đơn vị sử dụng lao động thực hiện.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Luật bảo hiểm xã hội