(Chinhphu.vn) – Tháng 5/2013, bà Nguyễn Thị Như Ái nhận nuôi con nuôi, được nhận trợ cấp từ ngày nhận con nuôi đến khi con đủ 4 tháng tuổi. Tháng 8/2013, bà Ái tiếp tục tham gia BHXH và xin nghỉ việc vào cuối tháng 8/2013 và tháng 11/2013 bà bắt đầu tham gia BHXH tại công ty mới.

Nay bà Ái được biết BHXH quyết định chi trả bổ sung 2 tháng cho trường hợp nhận nuôi con nuôi. Công ty trước đây bà Ái làm việc hiện tạm đóng cửa và sắp phá sản. Vậy, nếu bà Ái muốn được hưởng chế độ này thì cần làm những thủ tục gì và tại cơ quan BHXH nào?

BHXH Việt Nam trả lời bà Ái  như sau:

Theo quy định của pháp luật về BHXH hiện hành thì người lao động nhận nuôi con nuôi được nghỉ việc hưởng BHXH và việc giải quyết chế độ do người sử dụng lao động thực hiện, sau đó quyết toán với cơ quan BHXH.

Về mức hưởng chế độ này, theo quy định của Luật BHXH 2006 thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đến khi con đủ 4 tháng tuổi, nhưng kể từ ngày 1/5/2014 trở đi lao động nữ nhận nuôi con nuôi được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đến khi con đủ 6 tháng tuổi (quy định tại Công văn số 1683/LĐTBXH-BHXH ngày 21/5/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện theo Bộ luật Lao động 2012).

Để thống nhất thực hiện, ngày 9/6/2014 BHXH Việt Nam có Công văn số 2017/BHXH-CSXH hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện điều chỉnh mức hưởng đối với trường hợp người lao động nhận nuôi con nuôi đã được giải quyết kể từ ngày 1/5/2013 trở đi cho đúng với quy định.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp của bà nhận nuôi con nuôi tháng 5/2013 và đã được hưởng chế độ thai sản đến khi con đủ 4 tháng tuổi thì được cơ quan BHXH nơi đã giải quyết chế độ điều chỉnh hưởng thêm thời gian chưa tính (tính thêm 2 tháng trợ cấp thai sản).

Việc điều chỉnh mức hưởng, theo quy định do người sử dụng lao động thực hiện sau đó quyết toán với cơ quan BHXH, tuy nhiên nếu trường hợp đơn vị sử dụng lao động không còn hoạt động thì bà cần liên hệ với cơ quan BHXH nơi đã quyết toán chế độ thai sản khi nhận nuôi con nuôi đối với bà trước đó để được hưởng dẫn, xem xét, giải quyết.

Chinhphu.vn

Từ khóa: thai sản , con nuôi , nghỉ việc