(Chinhphu.vn) Theo phản ánh của ông Vũ Thiện, bố đẻ ông Thiện đóng BHXH được 16 năm, bị bệnh nặng nên xin nghỉ việc, nhưng chưa kịp nhận quyết định nghỉ việc thì bị chết. Khi ông Thiện liên hệ để nhận chế độ BHXH 1 lần thì cơ quan BHXH trả lời gia đình ông chỉ nhận chế độ mai táng phí và tử tuất do bố ông đã trên 55 tuổi. Ông Thiện hỏi như vậy có đúng không?

Ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Trưởng ban Ban Thực hiện chính sách BHXH, BHXH Việt Nam trả lời ông Vũ Thiện  như sau:

Theo quy định của pháp luật về BHXH hiện hành thì người đang đóng BHXH; người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH; người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng đã nghỉ việc chết thì thân nhân được hưởng chế độ tử tuất theo quy định.

Với quy định này thì trường hợp bố của ông Vũ Thiện đang làm thủ tục xin nghỉ việc, nhưng chưa kịp nhận quyết định nghỉ việc thì bị chết thì được xác định là đối tượng đang làm việc chết và được hưởng chế độ BHXH về tử tuất là đúng với quy định

Chinhphu.vn